Kuva: Scania

SSAB Europe ja VR Transpoint ovat edelläkävijöinä suunnittelemassa ja operoimassa logistiikkaketjuja, joiden tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen kuljetuksista nopealla aikataululla. VR investoi kahteen täyssähköiseen puoliperävaunuyhdistelmään, joilla toimitetaan terästuotteita SSAB:n asiakkaille Hämeenlinnan tehtaan lähialueelle. Uudet täyssähkörekat, ”sähkömammutit", ovat uusinta teknologiaa ja vähentävät myös meluhaittoja, sillä sähkömoottori ei itsessään tuota ääntä. Ne aloittavat liikennöinnin vuoden lopussa.

Tavoitteena raskaiden kuljetusten sähköistäminen

SSAB Europe rakennuttaa Hämeenlinnan tehtaalleen latauspisteitä raskaalle kalustolle. Uusilla sähkörekoilla liikennöidään SSAB:n terästuotteiden kuljetuksia jopa yli 100 kilometrin säteellä Hämeenlinnan tehtaasta. 

”Tämä hanke tukee tavoitettamme poistaa hiilidioksidipäästöt suurelta osin omista toiminnoistamme arviolta vuonna 2030. Myös asiakkaidemme tavoitteena on vähentää omien toimintojensa hiilidioksidipäästöjä. Haluamme olla osaltamme mahdollistamassa tuotteidemme kuljetusten sähköistämisen tarjoamalla latauspisteitä, joita raskaalle liikenteelle ei vielä ole juurikaan tarjolla”, sanoo SSAB:n Hämeenlinnan tehtaanjohtaja Anders Ek.

”Päästöjen vähentäminen on tärkeää myös maantiekuljetuksissa. Asiakkaille räätälöidyt logistiikkaratkaisut ovat osa strategiaamme vähentää kuljetustemme päästöjä entisestään. Investoimalla uuteen ympäristöystävälliseen kalustoon parannamme kuljetus- ja energiatehokkuutta sekä pienennämme liikenteen päästöjä ”, kertoo VR Transpointin maantielogistiikan johtaja Tommi Välimäki.

Yhtiöt solmivat vuonna 2023 uudet sopimukset raaka-aine- ja tuotekuljetuksista rautateillä sekä maanteillä. Vuositasolla kyse on lähes kahden miljoonan tonnin kuljetuksista. Yhdessä toimintaa kehittämällä on saatu aikaan paitsi tehokkaita kuljetusketjuja, myös merkittäviä päästövähennyksiä. Yhtiöt ovat aiemmin kehittäneet yhteistyössä esimerkiksi massaltaan suurimman kotimaisen tavarajunan, 690-metrisen ja 5 200 tonnia painavan Megajunan, sekä ”Mammuttirekan”, joka on yksi suurimmista säännöllisessä liikenteessä olevista puoliperävaunuyhdistelmistä Suomessa. Massaltaan suurempien kertakuljetusten avulla on parannettu sekä tehokkuutta ja turvallisuutta, että saavutettu ympäristöhyötyjä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt tukea VR:n ja SSAB:n yhteishankkeelle, jonka tavoitteena on mahdollistaa päästöttömät raskaan teollisuuden kuljetukset. Kerättyä dataa hyödynnetään Tampereen yliopiston ja VTT:n Six Hove -hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää raskaan liikenteen sähköistymistä ja pienentää päästöjä toteutettavuustutkimuksen avulla.   

​​​​​​

Kuva: Scania

Sähkörekan faktatiedot:

  • Pituus: 20 metriä
  • Kokonaismassa: 64 tonnia
  • Kuormakantavuus: 43 tonnia
  • Valmistaja: Scania

Lisätietoja:
Anders Ek, tehtaanjohtaja, SSAB Hämeenlinna, [email protected], puhelin: +358 50 307 1103