SSAB:n ja Nordecin välinen sopimus on tärkeä askel kohti fossiilivapaan teräksen tehokasta toimitusketjua. SSAB:n tavoitteena on tuoda fossiilivapaa teräs markkinoille vuonna 2026, ja tämän sopimuksen myötä Nordec varmistaa tarvitsemansa teräsmäärät SSAB:n tuotantokapasiteetista. SSAB toimittaa yhteistyön myötä aluksi pieniä määriä fossiilivapaata terästä ensimmäiseen pilottiprojektiin ja tulevaisuudessa suurempia määriä fossiilivapaata terästä tuotannon kasvaessa.

Fossiilivapaan teräksen käyttökohteita ovat rakennusten runkorakenteet, julkisivut ja terässillat. Yhteistyö tukee Nordecin vuoteen 2030 tähtääviä hiilidioksidin päästövähennystavoitteita sekä SSAB:n tavoitetta fossiilivapaan arvoketjun kehittämisessä.

“Johtavana pohjoismaisena teräsrunkotoimittajana Nordecille on äärimmäisen tärkeää, että fossiilivapaan teräksen valmistukseen liittyvät investoinnit etenevät määrätietoisesti. Yhteistyö SSAB:n kanssa edistää vahvasti vihreän siirtymän strategiaamme ja päästövähennystavoitteidemme saavuttamista,” toteaa Kalle Luoto, Nordec Groupin toimitusjohtaja.

”Olemme iloisia voidessamme tukea Nordecin kestävän kehityksen tavoitteita rakennus- ja sillanrakennusteollisuudessa omalla osaamisellamme. Tuottamamme fossiilivapaa teräs säilyttää korkean laadun, mutta sen ilmastovaikutus on perinteiseen masuuniteknologiaan perustavaan teräkseen verrattuna merkittävästi pienempi. Tämä auttaa vähentämään asiakkaidemme hiilijalanjälkeä ja tarjoaa kilpailuetua markkinoilla", toteaa Lotta Ruottinen SSAB Europen myyntijohtaja.

SSAB aikoo mullistaa koko teräksenvalmistusprosessin. SSAB tekee yhteistyötä rautamalmintuottaja LKAB:n ja energiayhtiö Vattenfallin kanssa osana HYBRIT-hanketta, jonka puitteissa kehitetään arvoketju fossiilivapaan raudan ja teräksen tuotantoon ja korvataan rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa perinteisesti käytetty koksi fossiilittomalla sähköllä ja vedyllä. Tämä prosessi käytännössä poistaa terästuotannon hiilidioksidipäästöt.

Nordec Group Oy on yksi johtavista rakennushankkeissa käytettävien teräsrunkorakenteiden ja julkisivuratkaisujen toimittajista Pohjoismaissa, ja sillä on vahva asema Keski- ja Itä-Euroopan (CEE) maissa Puolassa, Liettuassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa. Yhtiöllä on pitkä kokemus runkorakenteiden, julkisivujen ja siltojen suunnittelusta, valmistuksesta ja asentamisesta. Nordecin pääraaka-aine on teräs. Palvelutarjooma käsittää yksikerroksiset rakennukset, monikerroksiset rakennukset, raskaan teollisuuden rakennukset, sillat ja julkisivurakenteet.

Lisätietoja Nordecista on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordec.com.

Lisätietoja:
Lotta Ruottinen, SSAB Europe, [email protected], puh. +358 50 314 3415
Magnus Thelm, Nordec Group, [email protected], puh. +46 70 983 3412