Tubular ECI – prosessimainen työkalu poikkeuksellisten tuotteiden käyttöönottoon

SSAB on tehnyt merkittäviä harppauksia digitaalisten myynnin tukiprosessien kehittämisessä

ECI eli Exceptional Customer Inquiry (Poikkeukselliset tuotekyselyt) on yksi digitaalisen myynnin harppauksista. ECI:ä käytetään täysin uusien tai vanhojen, mutta passiivisiksi päätyneiden tuotteiden, valmistettavuuden arvioimiseen asiakaskohtaisen tarpeen mukaisena. ECI-käyttöliittymä on osa SSAB:ssa yleisesti käytössä olevaa MySSAB-alustaa, jota käyttävät laajasti SSAB:n asiakkaat.

 

Mikä on poikkeuksellinen tuotekysely?

”Poikkeuksellisen tuotekyselystä tekee tyypillisesti se, että asiakas vaatii tuotteelle normaaleja tuotestandardeja tiukemmat toleranssit esim. putken muodolle, suoruudelle tai ainevahvuudelle. Toisaalta asiakas voi vaatia myös muita erityisominaisuuksia, kuten normaalista poikkeavan sauman laadun tai pakkaustavan, mikä täytyy niin ikään arvioida kokonaisuuden kannalta, ennen kuin vaatimus voidaan hyväksyä tuotantoon”, kertoo Antti Markkula, putkituotteiden kehitysjohtaja.

Putkituoteryhmässä ECI on ollut käytössä jo pitkään. Vuonna 2022 ECI-kyselyistä noin 70% johti hyväksyntään ja loput hylättiin erinäisistä syistä johtuen. Aktiivisimmin ECI on ollut käytössä ohutseinäputkiin ja rakenneputkiin liittyville kyselyille.

 

Miksi kysely hylätään?

Analysoiduista ECI-kyselyistä noin joka kolmas hylätään selvitysten jälkeen. Tämä johtuu siitä, että toimiessaan ECI-prosessi paljastaa vaatimuksissa seikkoja, joita tehdas ei voi teknisistä syistä johtuen tai tuotteen oletettu heikko kannattavuus tuntien hyväksyä tuotantoon.

”Vaatimukset voivat esimerkiksi johtaa merkittäviin hylkäyksiin ja siten heikkoon tehokkuuteen. Toisaalta jotkut kyselyt edellyttävät uutta valmistustekniikkaa, jota tehtaalla ei vielä ole. Ihannetapauksessa tällaiset hylätyt ECI-kyselyt voivat johtaa uusiin investointeihin, jos havaitaan, että kyselyt kaatuvat toistuvasti jonkin tuotantolaitteen puutteeseen. ECI-prosessilla on siis monta merkitystä osana tuotannon ja tuoteportfolion uudistamista, jota putkiliiketoiminta edellyttää ollakseen kaikille osapuolille kannattavaa”, summaa Antti.

 

Tubular ECI osana MySSAB asiakasportaalia

Uudistettu Tubular ECI lanseerattiin MySSAB:ssa joulukuussa 2023. Antti kertoo, että alustava palaute uudistetusta työkalusta on ollut positiivista. Käyttöliittymästä saadaan automaattisesti tulostettua teknisiä tuotelupauksia (Technical Product Data Sheets), joita voimme läpinäkyvästi kommunikoida asiakkaillemme. Kaikki sovitut asiat ja erikoisvaatimukset voidaan kirjata dokumentille, mikä vähentää väärinymmärryksiä ja jopa erimielisyyttä sovittujen asioiden suhteen (esim. reklamaatiot).

MySSAB on asiakkaille suunnattu alusta, jossa asiakas voi seurata tilausten edistymistä ja jopa toimitusten reaaliaikaista matkaa tehtaalta asiakkaalle. Tulevaisuudessa MySSAB voisi tarjota myös alustan kaikkien tuotteiden teknisten tuotelupausten säilyttämiselle ja avoimelle kommunikoinnille asiakkaan kanssa.

”Tämän myötä pääsisimme eroon kaikesta tarpeettomasta sähköpostin vaihdosta, ja lisäominaisuus toisi toivottavasti myös lukuisia uusia käyttäjiä asiakasportaalille”, Toteaa Antti.

Lähitulevaisuudessa arvioidaan voisiko ECI-käyttöliittymä soveltua myös muihin tuoteryhmiin, kuten kylmämuovattuihin avoprofiileihin tai jopa teräspaaluihin liittyviin erikoiskyselyihin.

 

“Esimerkki asiakaskohtaisesta päänäkymästä Tubular ECI-sivustolla”

 

Lisätietoa SSAB:n putkituotteis www.ssab.com/tubular 

Kategoria ja tunnisteet

Related articles

maalis 11

Uudistettu FrameCalc ja uusi FrameFEM

SSAB on julkaissut uudistetun version FrameCalc optimointityökalusta, jonka laskentamoottori on rakennettu kokonaan uusiksi. SSAB on myös julkaissut uuden FrameFEM mitoitustyökalun, joka soveltuu yksityiskohtaiseen putkirakenteiden mitoittamiseen. Molemmat sovellukset FrameX perheessä tarjoavat selainpohjaisen käyttöliittymän, joka on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöiseksi.