SSAB ja Loimua Oy ovat selvittäneet Hämeenlinnan tehtaan hukkalämpöjen mittavaa hyödyntämistä kaukolämpöverkossa. Selvitystyön jälkeen päätetään mahdollisista investoinneista. Toteutuessaan hanke vaatii investointeja lämmön talteenotto- ja lämpöpumppulaitteistoihin SSAB:n tehtaan alueelle, mutta myös kaukolämmön runkoverkkoa tulee vahvistaa.

”Varsinaista investointipäätöstä tästä hankkeesta ei ole vielä tehty, mutta luonnollisesti myönteinen tukipäätös on erittäin positiivinen asia ja on osaltaan mahdollistamassa hankkeen toteutumista. Kaukolämmöksi hyödynnettävissä oleva potentiaali vastaa yli sadan viidenkymmen kerrostalon käyttämää lämpömäärää. SSAB toimii tavoitteellisesti vähentääkseen toimintamme ympäristövaikutuksia ja parantaakseen materiaali- ja energiatehokkuutta” toteaa SSAB:n energiapäällikkö Mikko Lepistö.

Suunnitellun lämpöpumppulaitoksen teho olisi noin 10 MW ja laitoksella tuotettaisiin noin 75 GWh kaukolämpöä vuodessa. Lisäksi hankkeessa rakennettaisiin liityntäputki kaukolämpöverkkoon.

Tavoitteena on, että hukkalämpö korvaisi metsähakkeen, maakaasun ja jyrsinturpeen käyttöä. Loimua Oy arvioi hankkeen vähentävän noin 8 750 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Arvion mukaan hankkeen rakennusaikainen työllisyysvaikutus olisi noin 20 henkilötyövuotta.