Kuva: SSAB:n CTO Martin Pei ja fossiilivapaata terästä.

Tämä on kolmas perättäinen vuosi, jona SSAB on mukana globaalissa vuosittaisessa ilmastonmuutoskonferenssissa osana Business Swedenin delegaatiota. Terästeollisuuden vihreän siirtymän johtajana SSAB on sitoutunut työskentelemään tärkeimpien sidosryhmiensä kanssa siirryttäessä fossiilisista polttoaineista kestävään tulevaisuuteen.

Teräksen tuotanto muodostaa noin 7-9 % maailman hiilidioksidipäästöistä, mutta samalla terästä tarvitaan kaikkialla. Terästeollisuuden muuttaminen päästöjen vähentämiseksi on välttämätöntä Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

SSAB toimitti maailman ensimmäiset fossiilivapaan teräksen pilottierät jo vuonna 2021. Muuttumisemme pitkälti fossiilivapaaksi yritykseksi vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä 10 % ja Suomen 7 %. SSAB uskoo, että siirtymä ei ole vain välttämätön, vaan myös mahdollinen ja hyväksi liiketoiminnalle. Emme ainoastaan poista päästöjä, vaan myös turvaamme työpaikkoja ja kilpailukykyä.

"Tutkimuksemme ja innovaatiomme sekä fossiilivapaan teräksen tuotanto voivat muuttaa koko toimialan ja sen arvoketjun", sanoo SSAB:n teknologiajohtaja Martin Pei, joka osallistuu konferenssiin. "Nyt päättäjien on luotava oikeat olosuhteet tukeakseen terästeollisuuden vihreää siirtymää kansallisesti ja maailmanlaajuisesti."

SSAB edellyttää:

Nopeammat lupamenettelyt vihreille teollisuushankkeille ja tarvittavalle infrastruktuurille, kuten fossiilivapaalle sähköntuotannolle ja siirtoverkoille.

- Tasapuolisten toimintaedellytysten tarve. Poliittisten päättäjien ensisijaisena tavoitteena tulisi olla uusien fossiilivapaiden teknologioiden tutkimuksen ja kehityksen tukeminen, ei jo kaupallisesti saatavilla olevien vanhojen teknologioiden tukeminen.

- Yhteinen menetelmä hiilipäästöjen mittaamiseksi, raportoimiseksi ja todentamiseksi. Näin asiakkaat ja kuluttajat voivat vertailla terästuotteiden hiili-intensiteettiä ja tukea vähäpäästöisten materiaalien ja tuotteiden markkinoita.

 

Voit tavata edustajiamme Blue and Green Zonella 30.11.-12.12.2023. Edustajamme osallistuvat paneelikeskusteluihin, pyöreän pöydän keskusteluihin ja seminaareihin Ruotsin, Suomen, Norjan ja ICC:n paviljongeissa. Osallistumme keskusteluihin mm. seuraavista aiheista:

Miten yritykset voivat toimia ratkaisuntarjoajina globaalille kestävälle kehitykselle YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen mukaisesti, 30.11.2023 klo 16, UNFCCC-paviljonki.

- Kuinka toteuttaa lähes nollapäästöteknologioita ilmastoneutraalissa yhteiskunnassa, isännöimässä mm. SSAB, 2.12.2023 klo 13, Ruotsin paviljonki.

- Mitä tarvitaan teollisen siirtymän puhtaan sähköistyksen skaalaamiseen, 5.12.2023 klo 11, SSAB:n isännöimä, Ruotsin paviljonki.

- Kuinka saada aikaan hiilidioksidipäästötön ja kestävä arvoketju, isännöimässä mm. SSAB, mukana First Movers Coalition / Yhdysvaltain ulkoministeriö, 5.12.2023 klo 13, Ruotsin paviljonki.

 

Vieraile Business Swedenissä COP28:ssa saadaksesi lisätietoja ohjelmasta ja liittyäksesi digitaalisena vieraana.

 

Faktoja SSAB:n nollapäästöteräksistä:
SSAB on kehittänyt kahta lähes päästötöntä terästyyppiä: SSAB Zero™ ja SSAB Fossil-free™ teräs. SSAB Zero™ perustuu kierrätettyyn teräkseen ja SSAB Fossil-free™ teräs erustuu HYBRIT-teknologialla valmistettuun suoraan vedyllä pelkistettyyn rautasieneen (H-DRI). Molemmat on valmistettu fossiilivapaalla sähköllä.

Lue lisää SSAB:n muutoksesta fossiilivapaasta teräksestä.

 

Lisätietoja:
Anna Molin, Press Officer at SSAB, [email protected], phone: +46 76110 46 76