"SSAB:llä uskomme, että vihreä siirtymä on sekä välttämätön, että myös mahdollinen", sanoo SSAB:n teknologiajohtaja Martin Pei. ”Ilmastoystävällinen tulevaisuus on mahdollista saavuttaa, mutta se edellyttää, että ilmastosiirtymän kunnianhimoa ja nopeutta on lisättävä, mukaan lukien tarvittavia muutoksia mahdollistavien poliittisten puitteiden luominen. SSAB ja sen kumppanit ovat jo osoittaneet, että fossiilivapaa terästeknologiamme toimii, ja olemme nyt valmiita laajentamaan tuotantoa.

SSAB toivoisi myös yhteistä menetelmää hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen, raportointiin ja todentamiseen. Tämä loisi avoimuutta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyvissä pyrkimyksissä kaikissa teräksenvalmistusprosesseissa. Se myös suojelisi ja lisäisi terästeollisuuden hiilidioksidiraportoinnin uskottavuutta.

Lisäksi asiakkaiden ja kuluttajien on voitava ymmärtää ja vertailla terästuotteiden hiilijalanjälkeä, jonka tulisi perustua ympäristötuoteselosteisiin (Environmental Product Declarations).

SSAB johtaa vihreää siirtymää terästeollisuudessa ja toimitti jo vuonna 2022 noin 500 tonnia fossiilivapaata terästä strategisille asiakkaille. Kumppaneidemme LKAB:n ja Vattenfallin kanssa kehitetty mullistava HYBRIT-teknologia on osoittautunut toimivaksi pilottimittakaavassa, ja SSAB työskentelee strategisten asiakkaidensa kanssa kehittääkseen fossiilivapaita arvoketjuja.

"Teräksen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on noin 7-9 %, mutta terästä tarvitaan kaikkialla", Martin Pei jatkaa. "Ilman muutosta terästeollisuuden globaaleja ilmastotavoitteita on vaikea saavuttaa."

Lisätietoja:
Hanna Hoikkala, Press officer SSAB, [email protected], +46 73 655 1117