Heikommat markkinat Euroopassa, vakaampaa SSAB Special Steels ja SSAB Americas -divisioonissa

Toinen vuosineljännes:

•                     Liikevaihto oli 31 777 (35 516) milj, Ruotsin kruunua
•                     Liiketulos oli 4 963 (10 390) milj. kruunua
•                     Osakekohtainen tulos oli 3,81 (7,79) kruunua
•                     Nettokassavaranto oli 11,7 (7,2) mrd. kruunua
•                     Investointipäätös Oxelösundiin, siirtyminen fossiilivapaan teräksen tuotantoon etenee suunnitellusti

Toimitusjohtajan katsaus:

SSAB:n vuoden toisen neljänneksen liiketulos oli 4 963 (10 390) miljoonaa kruunua. Liiketulos heikkeni viime vuoden ennätystasoon verrattuna, mikä johtui ennen kaikkea SSAB Europe -divisioonan, Tibnorin ja Ruukki Constructionin heikentyneistä markkinoista. SSAB Special Steels ja SSAB Americas -divisioonien tulostaso oli vakaampi. Vuoden 2023 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna konsernin liiketulos parani 230 milj. kruunua. Kysyntä Euroopan markkinoilla on heikentynyt ja olemme jatkaneet tuotannon, kustannusten ja henkilöstön sopeuttamistoimenpiteitä.

SSAB Special Steels -divisioonan liiketulos* oli 2 003 (2 373) milj. kruunua ja liiketulosprosentti oli 23 (26) %. SSAB Americas -divisioonan liiketulos oli 2 642 (3 511) milj. kruunua ja liiketulosprosentti oli 34 (40) %. SSAB Europe -divisioonan* liiketulos laski 764 (4 069) milj. kruunuun ja liiketulosprosentti oli 6 (28) %.

Turvallisuus on edelleen parantunut ja yli päivän poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus (LTFI) laski toisella neljänneksellä tasolle 1,01 (1,56).

Kysyntä Euroopassa on heikentynyt ja teräksen markkinahinnat laskivat toisen neljänneksen aikana, mikä vaikuttaa SSAB:hen tietyllä viiveellä. Käynnistimme tuotannon, kustannusten ja henkilöstön sopeuttamistoimenpiteitä vastataksemme heikentyneisiin markkinoihin. Tavoitteena on alentaa kuluja vuositasolla yli 500 miljoonalla kruunulla. Toimenpiteisiin kuuluu työntekijöiden lomautuksia ja irtisanomisia, työaikapankkien hyödyntämistä sekä rekrytointi- ja muiden kiinteiden kustannusten rajoittamistoimia. Lisätoimiin kustannusten sopeuttamiseksi ollaan valmiita, mikäli markkinakehitys sitä vaatii. Myös SSAB Special Steels -divisioonan markkinoilla on merkkejä asiakkaidemme varovaisemmasta asenteesta. Pohjois-Amerikan kvarttolevymarkkinat olivat vakaat neljänneksen aikana.

Investoinnit pohjoismaisen tuotantojärjestelmämme uudistamiseksi hiilidioksidipäästöjen poistamiseksi, kustannusten alentamiseksi ja tuotevalikoiman vahvistamiseksi jatkuvat suunnitelmien mukaisesti. Ylläpitääksemme nopeaa muutosta ja johtaaksemme fossiilivapaata siirtymää SSAB:n hallitus on päättänyt investoida 6,2 miljardia kruunua uuteen valokaariuuniin (EAF) ja siihen liittyvään raaka-aineiden käsittelyyn Oxelösundissa. Muutos edellyttää kuitenkin, että saamme lopullisen hyväksynnän tarvittavalle voimalinjalle Oxelösundiin.

Fossiilivapaan teräksen kysyntä on vahvaa ja painopiste on SSAB:n uuden ainutlaatuisen tuotteen, SSAB Zero -teräksen, tuotannon lisäämisessä. Sen fossiiliset hiilidioksidiekvivalenttipäästöt ovat 0,0 kg teräskiloa kohti. Toisella neljänneksellä SSAB ja Fortum käynnistivät toteutettavuusselvityksen koskien vetypelkistetyn rautasienen valmistuksen mahdollisuutta Raahessa. Selvityksen odotetaan valmistuvan vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Toisella neljänneksellä solmittiin myös yhteistyösopimus fossiilivapaan teräksen toimituksista yhden maailman suurimman metsäkoneiden valmistajan, Ponssen, kanssa.

*) Vertailutietona esitetään oikaistu liiketulos. Vuoden 2023 toisella neljänneksellä ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Analyytikko- ja mediatilaisuus tänään klo 9.30 CEST (10.30 EEST)

Osavuosikatsauksen esittelevät SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist ja talous- ja rahoitusjohtaja Leena Craelius. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi. Tilaisuuteen voi osallistua webcast-linkin kautta.

Linkki webcastiin: https://edge.media-server.com/mmc/p/z2dvvb6r/

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse. Klikkaa alla olevaa linkkiä, täytä lomake ja voit valita, haluatko soittaa itse vai soitetaanko sinulle klikkaamalla "Call me".

Linkki telekonferenssiin: https://register.vevent.com/register/BI153cce85193d42efb4a6f43675e77176

Lisätietoja:
Sijoittajasuhteet: Per Hillström, IR-johtaja, per.hillstrom @ ssab.com, puh. +46 70 2952 912
Media Suomessa: Atte Kaksonen, atte.kaksonen @ ssab.com, puh. + 358 50 3143 634

Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen tiivistelmä ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.