Toteutettavuusselvityksessä kartoitetaan mahdollisuuksia tuottaa fossiilivapaata rautasientä teollisessa mittakaavassa Raahessa ja sen tarpeita vastaavan fossiilivapaan vedyn tuotantolaitoksen rakentamista. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Hanke on luonnollista jatkoa meneillään olevalle yhteiselle tutkimusprojektille FFS – Towards Fossil-free Steel, joka aloitettiin helmikuussa 2021 ja jota Business Finland tukee.

SSAB:n hallitus teki vuoden 2022 tammikuussa suuntaa-antavan päätöksen yhtiön pohjoismaisen ohutlevytuotannon perusteellisesta uudistamisesta suurelta osin fossiilivapaaksi arviolta noin vuonna 2030. Vuonna 2022 SSAB tuotti ja toimitti fossiilivapaata terästä noin 500 tonnia.

Maaliskuussa 2023 otettiin toinen tärkeä askel, kun SSAB esitteli SSAB Zeron, ilman fossiilisia päästöjä tuotettavan teräksen, joka perustuu kierrätysteräkseen ja jonka valmistuksessa on käytetty fossiilivapaata energiaa. Kun Oxelösundin tehdas muutetaan, se pystyy valmistamaan terästä ilman hiilidioksidipäästöjä vuoden 2026 neljännellä neljänneksellä, ja raaka-aineena on joustava sekoitus fossiilivapaata rautasientä ja kierrätysterästä.Lisätietoja:
Harri Leppänen, SSAB:n ympäristö- ja turvallisuusjohtaja, [email protected],
puh. 040 557 8939
Hanna Hoikkala, press officer SSAB, [email protected], puh. +4673 655 1117
Mikko Muoniovaara, Fortum, Team Lead of Hydrogen Business Development in Finland, [email protected], puh. 040 1622 740