"SSAB nopeuttaa päästöttömän teräksen käyttöönottoa uusimmalla SSAB Zero -tuotteellaan", SSAB:n Sustainable Business-johtaja Thomas Hörnfeldt sanoo. "Laajennamme nyt kumppanuuttamme Alfa Lavalin kanssa SSAB Zero -teräkseen, ja voimme odottaa näkyviä tuloksia jo tänä vuonna. Tämä on hyvä uutinen, ja sen avulla voimme myös auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta entistä nopeammin."

"Alfa Lavalin sitoutumista kestävään kehitykseen vahvistetaan entisestään yhteistyöllämme SSAB:n kanssa", sanoo Thomas Møller
, Alfa Lavalin energiadivisioonan johtaja. "Sisällyttämällä heidän kierrätettyä terästä lämmönvaihtimiimme pienennämme omaa hiilijalanjälkeämme ja edistämme koko arvoketjua kohti puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta."


Merkittävimmät hyödyt:

Maailmanlaajuisten hiilidioksidipäästöjen torjunta: Teräksentuotannon osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on 7 prosenttia, mikä tekee siitä kriittisen teollisuudenalan ilmastonmuutoksen torjunnassa. Alfa Lavalin ja SSAB:n yhteistyön tavoitteena on vastata tähän haasteeseen, sillä päästöt syntyvät pääasiassa rajoitetusta lähteistä.

Hiilijalanjäljen pienentäminen: Integroimalla uusiutuvilla prosesseilla tuotetun SSAB:n fossiilivapaan, kierrätetyn teräksen Alfa Lavalin lämmönvaihtimiin yhteistyö on tärkeä askel kohti maailmanlaajuista hiilineutraalia toimitusketjua.

Kaksinkertainen vaikutus maailmanlaajuisiin päästöihin: Tänä vuonna toimitetaan yli 100 lämmönvaihdinta – ja tulevina vuosina huomattavasti enemmän. Näitä lämmönvaihtimia käytetään energiatehokkuuden parantamiseen monilla aloilla, kuten LVI-alalla, datakeskuksissa ja prosessiteollisuudessa.

 

SSAB Zero™ ei aiheuta fossiilisia hiilidioksidipäästöjä (alle 0,05 kg CO2e-päästöjä teräskiloa kohden, Scope 1 ja Scope 2) tuotannossa, mukaan lukien ostettu energia ja kuljetus. SSAB käyttää käytetylle sähkölle markkinapohjaisia päästökertoimia ja voi varmistaa fossiilittoman sähkön alkuperätakuiden avulla. Fossiiliset polttoaineet pysyvät maaperässä, sillä SSAB on ottanut käyttöön järjestelmän, jolla hallitaan ja varmistetaan SSAB Zero™ -teräksen tuotantoon liittyvien vaihtoehtojen oikea lähde ja käyttö. Raaka-aineena käytetään vain kierrätettyä terästä, mikä tarkoittaa, että SSAB Zero™ tukee kiertotaloutta. SSAB ei osallistu hiilidioksidipäästöjen kompensointiin.

Alfa Lavalin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä ja siten poistaa tuotteiden päästöt, raaka-aineiden louhinnasta käyttöiän päättymiseen saakka. Fossiilivapaan teräksen lisäämisen lisäksi Alfa Laval käyttää nyt myös kierrätettyä hiilimustaa tiivisteissään. Kierrätetyn hiilimustan käyttö vähentää kokonaisen yksikön CO2-päästöjä jopa 5 prosenttia tavallisiin tiivisteisiin verrattuna.

Lisätietoja:
Hanna Hoikkala, press officer SSAB, [email protected], +46736551117