Sopimus vahvistaa entisestään SSAB:n ja Peabin yhteistä sitoutumista ratkaisujen luomiseen rakennusteollisuuden hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Niiden osuus on noin 20 % Ruotsin hiilidioksidipäästöistä. Pääasiallinen syy Peabin toiminnan CO2-päästöihin on eri materiaalien, kuten teräksen, käyttö tuotannossa. Peabilla on kattava ympäristötavoite olla ilmastoneutraali viimeistään vuonna 2045 – tavoitteena on vähentää tuotantopanosten hiilidioksidi-intensiteettiä 50 % vuoteen 2030 mennessä.

"On hienoa, että voimme nyt lisätä SSAB Zero™:n uutena tuotteena päästöttömään teräsperheeseemme, sillä sen avulla voimme vastata asiakkaiden kysyntään aikaisemmin ja ottaa uuden askeleen kohti ilmastonmuutoksen hillitsemistä", sanoo johtaja Thomas Hörnfeldt, Head of Sustainable Business SSAB:ltä. "Odotamme innolla kumppanuuden syventämistä Peabin kanssa tuomalla SSAB Zero™:n rakennusteollisuuteen."

“Ilmasto ei voi odottaa”, sanoo Elisabet Stadler, Head of Environment at Peab:lta. ”Kannamme vastuuta ympäristövaikutuksistamme koko arvoketjussa koko elinkaaren ajan. Peabin tavoitteena on työskennellä kestävällä tavalla jokaisella osa-alueella vähentääksemme yrityksen ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Meillä on suuri vastuu rakennusteollisuudessa, ja SSAB Zeroa käyttämällä voimme saavuttaa tavoitteemme olla ilmastoneutraali toimiala vuoteen 2045 mennessä. Se on virstanpylväs paitsi Peabille, myös koko toimialalle.”

SSAB Zero™ ei aiheuta fossiilisia hiilidioksidipäästöjä (alle 0,05 kg CO2e-päästöjä teräskiloa kohden, Scope 1 ja Scope 2) tuotannossa, mukaan lukien ostettu energia ja kuljetus. SSAB soveltaa käytetylle sähkölle markkinaehtoisia päästökertoimia ja voi varmistaa fossiilivapaan sähkön saannin alkuperätakuilla. Fossiiliset polttoaineet jäävät maahan, kun SSAB on ottanut käyttöön järjestelmän hallitakseen ja varmistaakseen SSAB Zero™:n tuotantoon liittyvien panosten oikean lähteen ja käytön. Raaka-aineena käytetään vain kierrätettyä terästä, mikä tarkoittaa, että SSAB Zero™ tukee kiertotaloutta. SSAB ei osallistu hiilidioksidipäästöjen kompensointiin.

Lisätietoja:
Hanna Hoikkala, press officer SSAB, [email protected], +46736551117
Katarina Hugo, press officer Peab,
[email protected], +46104568600