”Päivitettyjen toimittajien hyvän liiketavan periaatteiden ansiosta voimme paremmin selittää odotuksemme SSAB:n toimittajia kohtaan ja heidän vastuunsa meitä kohtaan”, SSAB:n kestävän kehityksen johtaja Christina Friborg sanoo. ”Tämä on tärkeä askel, jonka haluamme ottaa yhdessä toimittajiemme kanssa kestävän kehityksen polullamme.”

SSAB:n noin 20.000 toimittajaa ovat tärkeässä asemassa myös SSAB:n työssä omien kestävyystavoitteidensa saavuttamiseksi. Toimintaohje on yhdenmukainen useiden kansainvälisten sopimusten ja standardien kanssa, joita ovat esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloite, OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille, kansainvälinen ihmisoikeussopimus ja YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet.

”Meille on ensiarvoisen tärkeää, että toimittajamme ymmärtävät hyvän liiketavan periaatteet ja sitoutuvat niihin”, hankinnan kestävyyspäällikkö Lisa Lidén sanoo. ”Tarkastelemme jatkuvasti toimittajiemme työtä vastuullisuuden osalta, sillä kestävyyskriteerit ovat avainasemassa hankintapäätöksissämme.”

SSAB:n toimittajat voivat ladata uudet toimittajien hyvän liiketavan periaatteet täältä: www.ssab.com/suppliers