Muutosneuvottelut koskivat Hämeenlinnan sinkityslinjoja 1 ja 2 sekä maalauslinjaa ja näiden linjojen suoria tukitoimintoja sekä Kankaanpään ja Pulkkilan tehtaita. Neuvottelujen tavoitteena oli sopeuttaa toimintojen kustannusrakennetta ennustettavissa olevaa kysyntä- ja kuormitustilannetta vastaavaksi ensisijaisesti rakennusalan heikon asiakaskysynnän takia.

Neuvottelujen piirissä oli Hämeenlinnassa noin 125 henkilöä sekä Kankaanpään ja Pulkkilan koko henkilöstö eli yhteensä noin 300 henkilöä. Kaikkiaan SSAB:n palveluksessa Suomessa on noin 4 700 henkilöä.

Lisätietoja:
Janne Pirttijoki, SSAB Europe, Suomen liiketoimintayksikkö, puh. 040 557 8874