Historiallinen vuosineljännes - vankka sisäinen suoritus vahvoilla markkinoilla

Toisen vuosineljänneksen avainluvut

  • Liikevaihto oli 23 673 (15 155) milj. Ruotsin kruunua
  • Käyttökate (EBITDA) oli 4 899 (705) milj. kruunua
  • Liikevoitto oli 4 083 (-251) milj. kruunua
  • Tulos per osake oli 3,13 (-0,28) kruunua

Toimitusjohtajan katsaus – SSAB:lle historiallinen vuosineljännes

Vuoden 2021 toiselta neljännekseltä raportoimme kaikkien aikojen korkeimman vuosineljänneksen liikevoiton vahvan kysynnän, teräksen korkeiden hintojen ja vakaan tuotannon myötä. Samanaikaisesti vahvistamme asemaamme terästeollisuuden vihreän muutoksen johtavana voimana. Vuosineljänneksen aikana olemme ottaneet uraauurtavia askeleita kohti täysimittaista fossiilivapaata terästuotantoa sekä allekirjoittaneet uusia yhteistyösopimuksia, jotka mahdollistavat myös asiakkaillemme heidän omien ilmastovaikutustensa vähentämisen.

SSAB:n vuoden 2021 toisen neljänneksen liikevoitto nousi 4 083 (-251) milj. kruunuun, mikä oli historiallisen korkea taso yksittäiselle vuosineljännekselle. Nettokassavirta oli vahva ja oli 3 024 (48) milj. kruunua.

SSAB Special Steels -divisioonan toimitukset jatkuivat korkealla tasolla ja nousivat 388 (266) tuhanteen tonniin. Liikevoitto nousi 1 109 (485) milj. kruunuun ja liikevoittoprosentti nousi 19 (12) %:iin. Erikoislujien terästen myynnin kasvu on keskeinen osa strategiaamme kannattavuuden lisäämiseksi. Erikoisteräksemme ovat tärkeitä myös asiakkaidemme kestävän kehityksen strategioille ja pyrkimyksille vähentää omia ilmastovaikutuksiaan hyödyntämällä erikoisteräksestä valmistettujen lopputuotteiden kevyempää painoa ja pidempää käyttöikää useissa sovelluskohteissa.

SSAB Europe -divisioonan liikevoitto nousi 1 512 (-566) milj. kruunuun ja liikevoittoprosentti nousi 14 (-9) %:iin. Vahvojen markkinoiden lisäksi tulokseen vaikuttivat myös vakaa tuotanto ja premium-tuotteiden korkeampi osuus myynnistä. SSAB Americas -divisioonan liikevoitto nousi 1 151 (-10) milj. kruunuun kvarttolevyjen korkeampien markkinahintojen myötä. Liikevoittoprosentti nousi 24 (0) %:iin.

Covid-19:n leviäminen SSAB:n tuotantopaikoilla on vähentynyt. Jatkamme useita toimenpiteitä tartuntariskin rajoittamiseksi, ja tuotanto on ollut käynnissä ilman merkittäviä vaikutuksia. Markkinanäkymät ovat suotuisat. Kolmannella neljänneksellä SSAB Special Steels ja SSAB Europe -divisioonat toteuttavat suunnitellut huoltoseisokit ja odotamme kausiluonteisesti alhaisempaa aktiivisuutta Euroopan markkinoilla.

SSAB on jo pitkään ollut terästeollisuuden vihreän muutoksen edelläkävijä. Kuluneen vuosineljänneksen aikana olemme ottaneet lisäaskeleita tuodaksemme ensimmäisenä maailmassa fossiilivapaita teräksiä markkinoille. Ensimmäistä kertaa rautamalmia on nyt pelkistetty suoraan fossiilivapaasti tuotetulla vedyllä pilottimittakaavassa. Tämä uraauurtava askel on otettu HYBRITin Luulajan pilottitehtaalla. Tähän mennessä on tuotettu yli 100 tonnia hyvälaatuista rautasientä. Toisella vuosineljänneksellä aloitimme myös strategisesti tärkeän yhteistyön henkilöautovalmistaja Volvo Carsin kanssa. Yhtiö on ensimmäinen henkilöautojen valmistaja, joka varmistaa vetypelkistysprosessilla valmistetun SSAB-teräksen toimitukset. Asiakkaiden suuren kiinnostuksen takia tutkimme edellytyksiä siirtyä fossiilivapaaseen tuotantoon Luulajassa suunniteltua aiemmin. Näemme useita myönteisiä vaikutuksia johtavasta asemastamme kestävän kehityksen saralla. Kesäkuussa laskimme liikkeelle 2 mrd. Ruotsin kruunun arvoisen kestävyystavoitteisiin sidotun (SLBP) joukkovelkakirjalainan. Laina antaa meille paremmat edellytykset liiketoiminnan rahoittamiseen ja kestävän kehityksen tavoitteidemme saavuttamiseen.

Osavuosikatsaus vuoden 2021 toiselta vuosineljännekseltä on tänään julkistettu kokonaisuudessaan englanniksi ja ruotsiksi ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ssab.fi > SSAB-konserni > Sijoittajat > Raportit-ja-esitykset.

Kutsu SSAB:n vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen tulosjulkistukseen

SSAB järjestää analyytikko- ja mediatilaisuuden tänään klo 09.30 CEST (10.30 EEST). Osavuosikatsaus esitellään audio-webcastin ja puhelinkonferenssin kautta.

Aika: Keskiviikko, 21.7.2021 klo 10.30 EEST (9.30 CEST)

Puhelin:
Ruotsi:  +46 8 56 64 26 51
UK:         +44 33 33 00 08 04
USA:      +1 85 58 57 06 86

Konferenssi-ID: 64852476#

Webcast-linkkiWebcastiin

Lisätietoja:Sijoittajasuhteet: Per Hillström, IR-johtaja, [email protected], puh. +46 70 2952 912
Media Suomessa: Atte Kaksonen, [email protected], puh. + 358 50 3143 634

Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen käännös ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.