Rautasienen tuotantotestit on suoritettu HYBRITin Luulajan pilottitehtaalla ja ne osoittavat, että rautamalmia on mahdollista pelkistää fossiilivapaalla vedyllä sen sijaan, että happi poistettaisiin hiilellä ja koksilla. Tuotanto on ollut jatkuvaa ja laadukasta. Tähän mennessä on tuotettu noin 100 tonnia rautasientä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun rautamalmia pelkistetään suoraan fossiilivapaalla sähköllä tuotetulla vedyllä pilottimittakaavassa. Tavoitteena on periaatteessa poistaa prosessin hiilidioksidipäästöt käyttämällä täysimääräisesti fossiilivapaita tuotantopanoksia ja fossiilivapaita energialähteitä arvoketjun kaikissa osissa.

Vetypelkistys on tärkeä virstanpylväs, joka luo tietä tulevalle fossiilivapaalle raudan ja teräksen tuotannolle. SSAB, LKAB ja Vattenfall aikovat HYBRITin avulla luoda tehokkaimman arvoketjun kaivoksesta valmiiseen teräkseen. Tavoitteena on tuoda ensimmäisenä maailmassa fossiilivapaata terästä markkinoille vuonna 2026.

Viime vuonna SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin yhteisyritys HYBRIT aloitti tuotantotestit vetypelkistetyn rautasienen tuottamiseksi Ruotsin energiaviraston tuella rakennetussa pilottilaitoksessa. Teknologiaa kehitetään jatkuvasti, ja vetypelkistysteknologialla menestyksekkäästi valmistettu rautasieni on tulevaisuuden fossiilivapaiden terästen raaka-aine.

”Tämä on iso läpimurto meille ja koko globaalille rauta- ja terästeollisuudelle. LKAB on tuleva rautasienen toimittaja, ja tämä on ratkaiseva askel oikeaan suuntaan. HYBRITin edistyminen mahdollistaa siirtymämme aikataulun ja jo vuonna 2026 aloitamme siirtymisen teollisen mittakaavan tuotantoon ensimmäisellä demonstraatiolaitoksella Jällivaarassa. Kun LKAB on muuttanut koko tuotantonsa rautasieneksi, mahdollistamme terästeollisuuden muutoksen ja maailmanlaajuisesti päästöjä voidaan vähentää 35 miljoonalla tonnilla vuodessa, mikä vastaa kahta kolmasosaa kaikista Ruotsin päästöistä. Tämä on suurin asia, jonka voimme yhdessä tehdä ilmastolle”, kertoo LKAB: n toimitusjohtaja Jan Moström.

”Tämä teknologinen läpimurto on tärkeä askel tiellä kohti fossiilivapaita teräksiä. Potentiaalia ei voi aliarvioida. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme saavuttaa Ruotsin ja Suomen ilmastotavoitteet, myötävaikuttaa päästöjen vähentämiseen kaikkialla Euroopassa. Se luo samalla uusia työpaikkoja ja vientimahdollisuuksia. SSAB:n tuotannon muuntamisen avulla vähennämme koko Ruotsin hiilidioksidipäästöjä 10 % ja Suomen hiilidioksidipäästöjä 7 %. Fossiilivapailla erikoisteräksillä autamme myös asiakkaitamme vahvistamaan omaa kilpailukykyään. Tuotamme jo tänä vuonna pieniä määriä fossiilivapaata terästä toimitettavaksi asiakkaalle ja kaupallisessa mittakaavassa vuonna 2026”, sanoo SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist.

Fossiilivapaa sähkö ja vetyvarastot

Suorassa pelkistysprosessissa käytetty vetykaasu tuotetaan veden elektrolyysillä fossiilivapaalla sähköllä, ja sitä voidaan käyttää välittömästi tai varastoida myöhempää käyttöä varten. Toukokuussa HYBRIT aloitti pilottimittakaavan vetyvaraston rakentamisen Luulajan pilottituotantolaitoksen yhteyteen.

”Ruotsin ja Vattenfallin fossiilivapaa sähkö on perusedellytys vetypelkistetyn rautasienen alhaiselle hiilijalanjäljelle. Tänään kertomamme läpimurto osoittaa hyvin konkreettisesti, kuinka sähköistys myötävaikuttaa fossiilivapaan elämän mahdollistamiseen sukupolven sisällä”, kertoo Vattenfallin toimitusjohtaja Anna Borg.

FAKTOJA/HYBRIT-hanke

  • Kolme omistajaa, SSAB, LKAB ja Vattenfall perustivat HYBRIT-hankkeen vuonna 2016. Fossiilivapaan rautasienen tuotannon pilottilaitos Luulajassa otettiin käyttöön 31.8.2020 ja 24.3.2021 Jällivaara valittiin demonstraatiolaitoksen rakennuspaikaksi teollisen mittakaavan tuotantoa varten.
  • HYBRIT-hankkeella SSAB, LKAB ja Vattenfall pyrkivät luomaan täysin fossiilivapaan arvoketjun kaivoksesta valmiiseen teräkseen fossiilivapailla pelleteillä, fossiilivapaalla sähköllä ja vedyllä.
  • HYBRIT-hankkeessa kehitetään tekniikkaa, joka haastaa vakiintuneen ja kaupallisessa käytössä olevan tekniikan. Tavoitteena on periaatteessa poistaa prosessin hiilidioksidipäästöt käyttämällä täysin fossiilivapaita hyödykkeitä ja fossiilivapaata energiaa arvoketjun kaikissa osissa. Päästöinä muodostuu hiilidioksidin sijaan vettä.
  • Hybrit Development AB on tutkimus- ja teknologian kehitysyhtiö, joka toimittaa laitoksille ratkaisuja. Teknologian kehitys tapahtuu tiiviissä yhteistyössä omistajayhtiöiden kesken.
  • Noin 250 miljoonan kruunun investointi vetykaasun varastointia koskevaan pilottilaitokseen sisältää myös kahden vuoden käytön ja testiohjelmat.
  • Hanke voi vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä noin 10 % ja Suomen hiilidioksidipäästöjä noin 7 %. Terästeollisuus aiheuttaa tällä hetkellä noin 7 % maailman kaikista hiilidioksidipäästöistä.
  • HYBRIT-tekniikalla tapahtuva fossiilivapaa rauta- ja terästuotanto, joka vastaa SSAB:n nykyistä tuotantotasoa, kuluttaa sähköä noin 15 TWh vuodessa. LKAB:n toiminnan muutos tulee valmistuttuaan kuluttamaan yhteensä noin 55 TWh sähköä vuodessa (mukaan lukien suurin osa SSAB:n tarpeesta). Tämä edellyttää nopeampia ja ennakoivampia lupaprosesseja Ruotsin sähköverkon laajentamiseksi.

Lisätietoja:
Mia Widell, Press Relations, SSAB, +46 7 6527 2501
Kristina Benson, Kommunikationschef LKAB, +46 70 342
Magnus Kryssare, Press Officer, Vattenfall, +46 7 6769 5607