SSAB:n Teräspaalupäivä järjestettiin neljännetoista kerran 21.1.2021. Aiemmista vuosista poiketen Teräspaalupäivä järjestettiin poikkeusoloista johtuen nyt ensimmäisen kerran verkkotapahtumana. Tapahtumassa oli 210 pohjarakentamisen asiantuntijaa kuulemassa alan ajankohtaisista teemoista.


Antti Perälä, SSAB

Verkkotapahtuma lähetettiin Hämeenlinnasta kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehtaalta, jossa tapahtuma kuvattiin studio-olosuhteissa. Covid-19:n tuomien rajoitusten vuoksi kuvausstudiossa paikalla olivat vain juontaja, ohjaaja ja viestiseinän moderaattori sekä jokainen esiintyjä omalla vuorollaan.

Tapahtuman avauspuheenvuorosta vastasivat Suomen teräspaalumyynnin vastuuhenkilöt Hannu Jokiniemi ja Mikael Lammassaari. He kertoivat esityksessään uudentyyppisen RDW-porapaaluseinän eduista ja ensimmäisestä projektista. RDW-porapaaluseinä on kehitetty haastaviin olosuhteisiin korvaamaan perinteisiä ratkaisuja.


Hannu Jokiniemi, SSAB

SSAB:n teräspaalujen valmistaminen on aloitettu suuriläpimittaisilla lyötävillä teräspaaluilla jo lähes 40 vuotta sitten. Asiakastarpeiden tunnistaminen ja tiivis yhteistyö alan toimijoiden kanssa ovat aina olleet teräspaalujen kehittämisen perusta. Teräspaalupäivän vuosittainen järjestäminen sidosryhmille on oleellinen ja merkittävä osa yhteistyötä.

Yksi Teräspaalupäivän tärkeä anti on verkostoituminen. Tänä vuonna tämä tärkeä osa-alue jäi pienempään rooliin. Yleisöllä oli mahdollisuus lähettää esiintyjille viestiseinän kautta viestejä ja kysymyksiä, joita päivän aikana tulikin suuri määrä. Näitä kysymyksiä päästiin purkamaan jokaisen esityksen jälkeen sekä loppupuheenvuoron aikana.

Esimerkkejä projekteista


Vuonna 2020 Tampereella oli käynnissä Suomen mittapuulla mitattuna uniikki projekti. SSAB:n teräspaalut olivat perustana tälle projektille, sillä niiden avulla siirrettiin Tampereen vanhaa tavara-asemaa. Projektista vastasi Kreate Oy ja paaluttajana toimi Kankareen Paalutus Oy. Tästä projektista olivat kertomassa Kreate Oy:n tekninen johtaja Tommi Hakanen ja Kankareen Paalutus Oy:n toimitusjohtaja Hannu Vesamäki. Tommi Hakanen kertoi tämän kaltaisen verkkotapahtuman olevan hänelle ensimmäinen laatuaan. Hän, yhdessä muiden puhujien kanssa, otti haasteen vastaan esiintyä kameran edessä, vaikka se usein koetaankin haastavammaksi kuin liveyleisön edessä esiintyminen. Sekä Tommi Hakanen että Hannu Vesamäki ovat osallistuneet useita kertoja Teräspaalupäiviin.


Tommi Hakanen, Kreate Oy


Hannu Vesamäki, Kankareen Paalutus Oy

GRK Infra Oy:n Roope Korpela ja Turkka Luotonen sekä Sitowise Oy:n rakennesuunnittelija Ristomatti Helin kertoivat yhdessä Helsingin Verkkosaaren uuden asuinalueen pohjoisosan tukiseinärakenteista ja paalulaatoista. Kyseinen kohde on ollut SSAB:n suurin paalutoimitus koskaan. Vaativien olosuhteiden perustamiskustannukset ovat merkittäviä ja tällöin rakenteiden optimointi on äärimmäisen tärkeää. Turkka ja Ristomatti olivat Teräspaalupäivässä ensimmäistä kertaa, mutta Roope on osallistunut Teräspaalupäivään kerran aiemmin. Heidän kokemuksensa mukaan liveyleisön edessä esiintyminen on vapaampaa. ”Liveyleisön edessä pääsee samalle taajuudelle kuulijoiden kanssa, kun näkee miten yleisö reagoi kuulemaansa. Tämä oli uutta ja erilaista, sellaista mikä oli kiva päästä kokemaan”, kertoo GRK Infran suurpaalujen vastuullinen työnjohtaja Turkka Luotonen.


Roope Korpela (vas.) ja Turkka Luotonen, GRK Infra Oy sekä Ristomatti Helin, Sitowise Oy

Päivän aikana tuoteuutuuksia esitteli Antti Perälä SSAB:n teknisestä tuesta. Antti kertoi muun muassa SSAB:n uudesta paalukoosta, jolla voidaan merkittävästi vähentää päästöjä. Tämän uuden paalukoon avulla pyritään entistä taloudellisempiin ja kestävämpiin ratkaisuihin sekä ympäristövaikutusten että rakenteen näkökulmasta. Antti esitteli myös SSAB:n RRPileCalc- ja PileWallCalc -suunnitteluohjelmien ajantasaiset päivitykset. Esityksessään Antti mainitsi myös SSAB:n järjestämät webinaarit ohjelmista, jotka ovat edelleen katsottavissa SSAB:n webinaarikirjastossa: https://www.ssab.fi/tuki/webinar-center

Sondre Smeland SSAB:n Norjan putki- ja infratuotteiden teknisestä tuesta kertoi tapahtumassa Norjassa toteutetusta paalutuskohteesta videolähetyksen välityksellä. Kyseisessä kohteessa savikerros oli jopa 80 m paksu. Projektissa käytettiin pienpaaluja RDT270 ja RDT320. RD-paalut mekaanisilla jatkoksilla tuovat kilpailukykyä näissä olosuhteissa, kun asennustyö nopeutuu hitsausjatkokseen verrattuna.

NollaE:n toimitusjohtaja Nikolas Salomaa kertoi mahdollisuudesta hyödyntää teräspaaluja lämmön ja kylmän talteen ottamiseen. Tällöin hyödynnetään teräspaaluja maalämmön valjastamisessa ja näin ollen voidaan jättää väliin kalliin porakaivon poraaminen. Nikolas Salomaa kertoi osallistuneensa nyt ensimmäistä kertaa Teräspaalupäivään. Hän on ollut aiemmin esiintyjänä useissa webinaareissa ja Teräspaalupäivän verkkotapahtuman ammattimaiset järjestelyt saivat häneltä kiitoksia.


Nikolas Salomaa, NollaE Oy

Väyläviraston geotekniikan asiantuntija Veli-Matti Uotiselle SSAB:n Teräspaalupäivä on tuttu tapahtuma. Veli-Matti on vuosien saatossa ollut useasti esiintyjänä tapahtumassa. Tähän tapahtumaan Veli-Matti saapui kertomaan Paalutuskoneen kuljettajan pätevyysvaatimuksista. Ala on aiemmin opittu työn ohessa ilman pätevyysvaatimuksia, mutta tämä on nyt muuttumassa. Väylävirasto on yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa halunnut kehittää toimintaa eteenpäin ja pätevöittää paalutuskoneen kuljettajat laadun ja turvallisuuden takaamiseksi.


Veli-Matti Uotinen, Väylävirasto

Päivän viimeisestä esityksestä vastasi etäyhteyden kautta AFRY Finland Oy:n Jukka Salminen. Hän porautui puheenvuorossaan syvälle kallioperään ja selvitti kallioperän merkitystä porapaalutuksen suunnittelussa.


Jukka Salminen, AFRY Oy

Tapahtuman lopuksi Hannu Jokiniemi SSAB:ltä kiitti puhujia mielenkiintoisista esityksistä ja yleisöä runsaasta osanotosta verkkotapahtumaan. ”Tietoa jakamalla vahvistamme ammattitaitoamme ja edistämme yhteistyötä pohjarakentamisen alalla. SSAB:n Teräspaalupäivä on vakiinnuttanut paikkansa alan ykköstapahtumana ja otamme jo mielellämme vastaan ehdotuksia ensi vuoden Teräspaalupäivän puheenvuorojen aiheiksi”, Hannu Jokiniemi sanoi.

Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat ladattavissa tästä:
www.ssab.fi/teraspaalupaiva