”SSAB on yhtenä Pohjoismaiden suurimmista teollisuusyhtiöistä ottanut johtavan roolin muutosvaiheessa, ja se luo meille sekä mahdollisuuksia että odotuksia.Tämä työ vaatii hyviä yhteyksiä yhteiskunnan eri tahojen, viranomaisten ja asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa. Olen vakuuttunut siitä, että Karl-Petter pystyy pitkällä kokemuksellaan politiikasta ja ammattiyhdistysliikkeestä sekä sitoutumisellaan tärkeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin tukemaan SSAB:n vihreää muutosta parhaalla mahdollisella tavalla”, Martin Lindqvist sanoo.

”SSAB tekee hienoa työtä muuttamalla teräksen tuotantoprosessin perusteellisesti ja vähentämällä hiilidioksidipäästöjä sekä Pohjoismaissa että muualla maailmassa. HYBRIT-aloitteen myötä SSAB on muuttanut käsitystä ruotsalaisesta perusteollisuudesta enemmän kuin mikään muu maamme yhtiöistä tänä päivänä. Teollisuudella on tärkeä merkitys Ruotsille kansakuntana sekä maamme kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille. Odotan, että pääsen kokemukseni avulla myötävaikuttaman kehitykseen ja luomaan olosuhteita uudelle ruotsalaiselle vihreän viennin menestykselle ja uusille vihreille työpaikoille”, Karl-Petter Thorwaldsson sanoo.

Karl-Petter Thorwaldsson on toiminut useissa vaativissa tehtävissä niin Ruotsin politiikassa kuin ruotsalaisessa ja kansainvälisessä ammattiyhdistysliikkeessä. Hän on ollut puheenjohtajana Ruotsin ammattiliittojen keskusjärjestössä (LO), työntekijöiden koulutusliitossa (ABF) ja sosialidemokraattisessa nuorisoliitossa (SSU). Hän on tällä hetkellä kansainvälisen ammattiliiton ITUC:n varapuheenjohtaja.

Karl-Petter Thorwaldsson aloittaa tehtävässään SSAB:ssä 1. maaliskuuta 2021.

Tietoa:

  • SSAB pyrkii tuomaan ensimmäisenä maailmassa markkinoille fossiilivapaan teräksen vuonna 2026.
  • SSAB uudistaa ensimmäisen tehtaansa Oxelösundissa jo vuonna 2025. Siten yhtiön päästöt vähenevät Ruotsissa 25 % ja Ruotsin päästöt 2–3 %.
  • Vuonna 2016 SSAB aloitti HYBRIT-hankkeen yhdessä LKAB:n ja Vattenfallin kanssa. Tavoitteena on luoda fossiilivapaa arvoketju rauta- ja terästuotannolle ja ottaa käyttöön täysin uusi tekniikka hapen poistamiseksi rautamalmista käyttämällä fossiilitonta vetykaasua kivihiilen ja koksin sijasta. Tällöin päästöinä muodostuu hiilidioksidin sijaan vettä.
  • Hankkeella on mahdollista vähentää hiilidioksidipäästöjä 10 % Ruotsissa ja 7 % Suomessa. Lisäksi tekniikka auttaa vähentämään terästeollisuuden päästöjä Euroopassa ja muualla maailmassa.
  • Tänä päivänä terästeollisuuden osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on 7 %.