SSAB:n Raahen tehdas pyrkii korvaamaan öljypohjaisten polttoaineiden käyttöä ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla ja siten vähentämään hiukkasten, typen ja rikin oksidien sekä hiilidioksidin päästöjä nykyiseen verrattuna.

Vuonna 2018 tehtaalla alettiin käyttää nesteytettyä maakaasua (LNG) nauhavalssauslinjan askelpalkkiuuneissa nestekaasun sijasta ja Raahen Voiman voimalaitoksen kattilassa tuki- ja lisäpolttoaineena. 

Tämän jälkeen laivakuljetuksissa on otettu käyttöön laivakuljetusketju, jossa perinteisiä polttoaineita korvattiin LNG:llä. Edeltäjäänsä verrattuna uusi ketju lähes puolitti SSAB:n raaka-ainekuljetuksista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt Luulajan, Oxelösundin ja Raahen satamien välillä. Samaisessa laivaketjussa on tämän jälkeen  testattu myös biokaasun (LBG) käyttöä lisäpolttoaineena korvaamaan fossiilisia polttoaineita edelleen. 

Nyt noin vuoden ajan SSAB:n tuotteita sekä tehtaan tarvitsemia raaka-aineita on kuljetettu Raahen ja Oulun satamien välillä nesteytetyllä maakaasulla (LNG) kulkevalla rekalla. Ajoneuvon omistaa raahelainen kuljetusyhtiö Korsu Oy, joka halusi kokeilla nesteytetyn maakaasun toimivuutta osana kuljetusratkaisujaan. 

”Kokemuksemme ovat olleet hyviä, mutta yleisesti ottaen tankkauspisteiden vähyys Pohjois-Suomen alueella rajoittaa jossain määrin auton käyttöä pitkillä ajomatkoilla, kun yhdellä tankkauksella pääsee enintään noin 1000 kilometrin matkan”, kertoo Pertti Keski-korsu Korsu Oy:ltä.

”LNG:n käyttöönotto rekkakuljetuksissa on tervetullut kokeilu ja tukee tavoitteitamme siirtyä ympäristöystävällisempiin kuljetusmuotoihin. Meillä on yhteistyöpalavereissa pidetty tätä ympäristöasiaa esillä ja on hienoa nähdä, että kumppanimme on investoinut ympäristöystävällisempään kalustoon”, kertoo SSAB:n Raahen tehtaan kuljetuspalvelupäällikkö Jukka Kauppila.