Vastikään päättyi ensimmäinen vaihe kansainvälisessä kaupassa, johon SEK (Svensk Exportkredit) myöntää lainaosuuden ja EKN (Exportkreditnämnden) takaa hankerahoituksen. Kansainvälisten toimijoiden joukossa SSAB on mukana teräksen toimittajana.

Tässä laajassa kansainvälisessä kaupassa on mukana useita osapuolia. Amerikkalainen päähankkija, portugalilainen yrittäjä paikan päällä Angolassa, Ruotsin viranomaiset ja SSAB:n toimittama ruotsalainen teräs, jonka yksi profiileja valmistavista kumppaneistamme jatkokäsittelee Ruotsissa, SSAB:n Regional Sales Manager Samuel Arvgård kertoo.

Aurinkokennopuisto on yksi seitsemästä eri aurinkokennohankkeesta, joista kaksi suurinta sijaitsee lähellä pääkaupunki Luandaa ja viisi pienempää kauemmalla maaseudulla. Kokonaiskapasiteetti on 370 megawattia, millä on huomattava vaikutus maan sähköhuoltoon samaan aikaan, kun hanke auttaa irtautumaan fossiilisista energialähteistä.

 

Suuri ruotsalaispanostus

Angolan valtion takaajana toimiva EKN asetti ehdoksi useiden ruotsalaisten toimittajien käytön. SSAB:n osalta se tarkoittaa noin 6 000 terästonnin kokonaistoimitusta. Teräs työstetään profiileiksi, jotka juntataan maahan ja joiden varaan aurinkokennot myöhemmin asetetaan.

Meidän osuutemme hankkeesta on noin 6 000 terästonnin toimitus vuoden 2021 ensimmäisen puolen vuoden aikana. Teräs jatkokäsitellään kahdessa ruotsalaisessa verstaassa, ensin se valssataan ja sitten galvanoidaan, ennen kuin se lähetetään Angolaan konteissa Göteborgin satamasta, kertoo Samuel Arvgård.

 

Mahdollisuuksia uusiin kauppoihin

Ensimmäisen kaupan hoituessa hyvin EKN osoittautuu yhdeksi turvallisista rahoittajista tämäntyyppisissä liiketoimissa. Lisävolyymien myynti perustuu siihen, kuinka hyvin ensimmäinen osuus sujuu. Päähankkija tekee arvioinnin velvoitteiden suorittamisen ja rahoituksen varmuuden perusteella.Jokainen hankkija arvioidaan ja kaikkien suoritus mitataan.

Koska EKN on mukana takaamassa rahoituksen, me ruotsalaiset hankkijat saamme hyvän mahdollisuuden päästä mukaan seuraavassakin vaiheessa. Tilanteesta tekee vieläkin kiintoisamman se, että lopputuote tukee visiotamme helpommasta, vahvemmasta ja kestävämmästä maailmasta, Samuel tuumii.