Terveys ja ympäristö ovat SSAB:lle tärkeitä. Varmistamme kaikissa tuotantolaitoksissamme, että ympäristö otetaan huomioon parhaalla mahdollisella tavalla. GreenCoat® ja muut maalipinnoitetut tuotteemme eivät ole enää moneen vuoteen sisältäneet lainkaan kuudenarvoista kromia. Tämä on EU:n REACH-asetuksen(*) mukaista. Asianlaita ei aina ole samoin Euroopan ulkopuolelta tuotujen halpojen tuotteiden kanssa.

”Vaikka kuudenarvoinen kromi  on karsinogeenistä ja mutageenistä, sitä saatetaan yhä käyttää maalipinnoitetuissa terästuotteissa Euroopan ulkopuolella”, maalipinnoitettujen tuotteiden tuotepäällikkö Kaisa Ahvonen SSAB Europelta kertoo. ”Tämä on riski paitsi kuudenarvoista kromia käyttävissä tuotantolaitoksissa työskenteleville, myös ympäristölle.”
 

Kohti parempaa tulevaisuutta
Terveys ja ympäristö ovat jo vuosia olleet SSAB:lle erittäin tärkeitä.  Yritys aloitti kartoittamaan kromaattivapaita esikäsittelykemikaaleja ja pohjamaalivaihtoehtoja maalipinnoitetuille terästuotteille jo 1990-luvulla, ja kaikki tuotantomme on ollut jo vuosia REACH-asetuksen mukaista.

SSAB:n seuraava tavoite on olla fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä. Tavoitteeseen päästään hiilijalanjäljen vaiheittaisella pienentämisellä sekä tuomalla markkinoille ensimmäiset fossiilivapaat terästuotteet vuonna 2026. Jo vuoteen 2025 mennessä SSAB:n nykyisiä hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää Ruotsissa 25 % jatkuvan parantamisen ja prosessiteknologian kehittämisen myötä. Tuotantoprosessimme lisäksi myös tuotevalikoimamme on osa ratkaisua.
 

(*)
Tällä hetkellä RoHS-direktiivi (Restriction of Hazardous Substances Directive, 2002/95/EY) kieltää kuudenarvoisen kromin käytön terästuotteissa EU:ssa. Tämänkaltaisia säädöksiä ei kuitenkaan ole otettu käyttöön kaikkialla maailmassa. Näin ollen maalipinnoitettuja terästuotteita, joissa on edelleen kromaatteja, löytyy markkinoilta ja myös loppukäyttökohteista.

Kuudenarvoista kromia pidetään erittäin vaarallisena ja haitallisena tuotantolaitosten työntekijöille. EU:n luokittelun mukaan kromaatteja sisältävät aineet ovat karsinogeenisiä, mutageenisiä eli perimää vaurioittavia ja myrkyllisiä lisääntymiselle.  Kuudenarvoiselle kromille altistumisen uskotaan lisäävän keuhkosyövän ja astman sekä hengityselimistön ja ihon vaurioiden riskiä. Kuudenarvoinen kromi on haitallista myös ympäristölle, sillä se liukenee veteen ja jopa pieni naarmu saattaa vapauttaa sitä.
 

Lisätietoja:

Kaisa Ahvonen
Product manager, Color Coated products

SSAB Europe
M +358405366515
[email protected]

Mia Widell
Presschef/ Press Relations Manager and Sustainability Communications
M +46 76 527 25 01
[email protected]
  

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on entistä vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq Helsingissä www.ssab.com