- Kenenkään ei pitäisi kuolla liikenteessä sen vuoksi, että me kuljetusten ostajina olemme esittäneet kohtuuttomia kuljetusvaatimuksia, jotka johtavat ylinopeuteen, kun tuote on toimitettava oikea-aikaisesti. SSAB asettaa aina turvallisuuden etusijalle, ja sen tulisi olla yhtä tärkeää kumppaneillemme, SSAB:n logistiikkapäällikkö Rickard Backlund sanoo.

Yhdessä Axfoodin, Clas Ohlsonin, COOPin, ICAn, IKEAn, PostNordin, Södran metsänomistajien ja Trafikverketin kanssa SSAB kehottaa sekä yksityisiä että julkisia toimijoita, jotka ostavat tai hoitavat kuljetuksia, ottamaan omalta osaltaan vastuuta. Näin säästetään ihmishenkiä, ympäristöä ja kuluja. Samalla se tarjoaa turvallisemman ja varmemman työympäristön niille, joiden työpaikka on liikenteessä.

- Liikenneturvalliset kuljetukset ovat tärkeä laatu- ja kestävyyskysymys yhteiskunnalle. Tämä käy selvästi ilmi Agenda 2030:n globaaleista kestävän kehityksen tavoitteista, jonka tavoitteista suurin osa koskee liikennettä ja liikenneturvallisuutta, SSAB:n kestävän kehityksen johtaja Christina Fribourg sanoo.

- Aiomme tehostaa kumppaneillemme asettamiemme vaatimusten seurantaa liikennesääntöjen noudattamisessa. Meillä on laajamittaista liikennettä tehtaillemme ja sieltä pois, noin 500 kuorma-autoa päivässä pohjoismaisessa käytössä, ja uskomme, että tällä aloitteella voimme osaltamme parantaa tieturvallisuutta, SSAB:n hankintajohtaja Per Bondemark kertoo.

Tällä vetoomuksella SSAB laajentaa nyt kestävän kehityksen työtä esittämällä selkeät vaatimukset ympäristöä säästävälle nopeudelle kuljetushankinnoissaan. Ajan myötä yritykselle on yhä tärkeämpää, kuinka toimittaja seuraa ja raportoi nopeuden noudattamista SSAB:n tilaamissa kuljetuksissa.

Seurannan merkityksen korostamisen on tapahduttava asteittain ja siihen on osallistuttava useampien tilaajien ja toteuttajien. Lyhyellä aikavälillä seurantamenetelmät ja ratkaisut saattavat näyttää erilaisilta ja enemmän tai vähemmän kattavilta. Valvontaa voidaan hienosäätää ja tehostaa, kun tekniset järjestelmät, jotka tallentavat ajetun nopeuden suhteessa sallittuun nopeuteen, kehittyvät. Siksi on tärkeää, että yritämme vaikuttaa markkinoihin niin, että tarjolla on tehokkaan seurannan edellyttämät tekniset järjestelmät, Rickard Backlund sanoo.

Lue vetoomus DN näkemyksestä tästä.