Yhteistoimintaneuvottelut koskevat mahdollisia lomautuksia SSAB:n Suomen toiminnoissa pois lukien Lappohjan putkitehdas sekä tytäryhtiöt Ruukki Construction, Tibnor, Raahen Voima ja Presteel. Neuvottelut voivat johtaa enintään 90 päivän lomautuksiin. Lomautettavien tarkka määrä ja lomautusten pituus ratkeavat neuvotteluissa. Neuvottelutalkavat 2. syyskuuta ja niiden arvioidaan kestävän vähintään kaksi viikkoa.

SSAB:n tytäryhtiö Tibnor on käynnistänyt neuvottelut koskien mahdollisia henkilöstövähennyksiä. Arvioitu henkilöstön vähennystarve on enintään noin 35 henkilöä. Tibnorissa neuvottelut koskevat kaikkia Suomen toimintoja lukuunottamatta Järvenpään tuotannon työntekijöitä ja tuotannon toimihenkilöitä. Neuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa.

Lisätietoja:
Atte Kaksonen, Press Officer, Finland, atte.kaksonen @ ssab.com, tel. +358 50 3143 634
Mia Widell, Press Relations Manager, Sweden, mia.widell @ ssab.com, tel +46 76 527 2501

Olavi Huhtala, Executive Vice President, SSAB Europe,
olavi.huhtala @ ssab.com, puh.
+358 20 592 9157

Pekka Oja, Country Manager, Finland and Baltics, Tibnor
pekka.oja @ tibnor.com, tel. +358 50 315 8750
 

Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen käännös ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.