Toimitusjohtajan katsaus

SSAB:n vuoden 2019 toisen neljänneksen liikevoitto laski 314 milj. kruunua edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 1 316 milj. kruunua. Tulosheikennys johtui SSAB Europe -divisioonasta, jonka tulosta rasitti ennen kaikkea rautamalmin kustannusten nousu. Konsernin operatiivinen kassavirta nousi 1 696 (1 325) milj. kruunuun.

SSAB Special Steels -divisioonassa kysyntä jatkui suhteellisen hyvänä. Liikevoitto kasvoi jonkin verran edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 544 (522) milj. kruunua. Korkeammat myyntihinnat paransivat tulosta, mutta kasvaneet rautamalmin kustannukset vaikuttivat negatiivisesti.

Kysyntä Euroopassa heikkeni neljänneksen aikana ja SSAB Europe -divisioonan toimitukset laskivat edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, lähinnä autoteollisuuden heikentyneestä kysynnästä johtuen. Liikevoitto laski 66 (907) milj. kruunuun. Rautamalmin hinnat ovat nousseet voimakkaasti, kun taas teräksen hinnat ovat olleet laskussa, mikä on aiheuttanut myyntikatteisiin poikkeuksellisia paineita Euroopan markkinoilla.

SSAB Americas -divisioonan toisen vuosineljänneksen liikevoitto kasvoi 872 (365) milj. kruunuun. Selkeästi korkeammat myyntihinnat ja alemmat kierrätysromun kustannukset vaikuttivat tuloskasvuun. Kysyntä jatkui hyvänä useimmissa asiakassegmenteissä, mutta teräsjakelijat olivat varovaisia ostoissaan.

Suhdanteen kehittymiseen jatkossa liittyy epävarmuutta. Heikentyneet teräksen hinnat kotimarkkinoillamme Euroopassa ja Yhdysvalloissa merkitsevät sitä, että teräsjakelijat pysyvät varovaisina ostoissaan ja lisäksi kysynnän odotetaan heikentyvän kausiluonteisesti kolmannen neljänneksen aikana. Tämän hetken henkilöstömäärämme on mitoitettu suhteellisen korkealle tuotannon tasolle, ja määräaikaisia työntekijöitä on paljon, mikä tuo joustavuutta silloin kun markkina hidastuu. Kolmannen neljänneksen aikana tuotantomäärä tulee olemaan pienempi ja määräaikaisten työntekijöiden määrää tullaan sen mukaisesti vähentämään. Oxelösundin pienempi masuuni tullaan sulkemaan. Lisäksi kaikissa divisioonissa tullaan toteuttamaan aiemmin suunnitellut toimenpiteet muiden kustannusten vähentämiseksi. Samaan aikaan meillä on vahva tase, joka luo hyvät edellytykset jatkaa yhtiön kehittämistä suhdanteista huolimatta.

Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2019 on tänään julkistettu kokonaisuudessaan englanniksi ja ruotsiksi ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ssab.fi > SSAB-konserni > Sijoittajat > Raportit-ja-esitykset.


SSAB:n osavuosikatsauksen julkistustilaisuutta voi seurata webcast-lähetyksenä tai puhelinkonferenssina tänään klo 10.30 CEST (11.30 EEST)

Osavuosikatsauksen esittelevät SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist ja talous- ja rahoitusjohtaja Håkan Folin. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata webcast-lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla www.ssab.com.
Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

Puhelin:
+ 46 8 5664 2651 (Ruotsi),
+ 44 33 3300 0804 (UK),
+ 1 63 1913 1422 (USA). 

PIN: 55 13 29 99#

Webcast-linkki 

Lisätietoja:
Sijoittajasuhteet: Per Hillström, IR-johtaja, [email protected], puh. +46 70 2952 912
Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Communications, [email protected], +46 8 4545 734

Osavuosikatsausta ei julkisteta suomeksi. Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen tiivistelmä ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.