Petri Mikael Lehtonen
Kehitysinsinööri
SSAB Raahe
28.2.2019

 

Nuoren ammattilaisen uratarinaPetri Mikael Lehtonen

Teräslajeista on ajan myötä tullut lujempia ja siksi myös vaikeampia valmistaa. Jotta entistä lujempia teräksiä voitaisiin valmistaa, prosessin kyvykkyys ja kehittämistarpeet on tunnettava hyvin. 

Teemme Raahessa tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa nauhavalssausprosessimme kehittämiseksi. Nauhavalssaus prosesissa on useita vaiheita sekä paljon muuttujia, joten meidän on tiedettävä tarkkaan, miten aihioista valmistetaan hyvälaatuista nauhaa jatkokäsittelyjen tarpeisiin. Eräs haasteistamme on kehittää entisestään tapaamme toimia kestävän kehityksen mukaisesti. 

Tuotannon kehitysinsinöörinä työskentelen päivittäin prosessiin liittyvien häiriöiden, tuotoksen parantamisen sekä normaalitilan kehittämisen parissa. Käynnissä on myös projekteja, joiden tavoitteena on kehittää kuumanauhavalssausta esimerkiksi parantamalla nauhavalssauksen käyntiastetta sekä hyödyntämällä digitalisaatiota linjan tilan tutkimiseen. 

Prosessin normaalitilaa parantamalla voidaan vähentää häiriöitä tuotantolinjalla eli kun onnistumme vähentämään häiriöaikaa sekä tuotamme vähemmän romua, toimintamme tukee kestävää kehitystä. Minusta on mielenkiintoista olla osana prosessin kehittämistä ja nähdä kuinka erikoisteräksiä valmistetaan entistä tehokkaammin. 

Tämän vuoden aikana tarkoituksenamme on vaihtaa kaksi vuodelta 1971 peräisin olevaa jäähdytyspumppua ja moottoria. Uudet pumput voivat vähentää energiankulutusta 2 500 MWh vuodessa, mikä vastaa noin 250 talon lämmittämiseen tarvittavaa energiaa. Kun projekti on saatu päätökseen, tuotantolinjamme on jällleen entistäkin energiatehokkaampi.

Parasta tuotannon kehitysinsinöörinä työskentelyssä on mielestäni se, että jokainen päivä on erilainen, eikä koskaan tiedä mitä tuleva päivä tuo tullessaan. Minusta on myös hienoa, että tässä työssä pääsee jatkuvasti oppimaan uutta.