Taustalla on tammikuun 22. päivänä tapahtunut masuunin puhkeaminen. Sulaa rautaa oli tuolloin vuotanut masuunin pesän seinämän läpi. Masuuni pysäytettiin väliaikaisesti ja korjaustöiden yhteydessä käynnistettiin myös kattava analyysi masuunin tilasta.

Analyysi on nyt valmis ja korjaustöiden lisäksi on päätetty aikaistaa kesälle 2020 suunniteltua välikorjausta mahdollisten myöhempien häiriöiden riskin pienentämiseksi. Tämä tarkoittaa, että masuuni 2 on poissa käytöstä kaikkiaan noin 8 viikkoa. Tuotantomenetyksiä pystytään osin kompensoimaan SSAB Europen muiden tuotantolaitosten masuuneilla sekä SSAB Special Steels -divisioonan masuuneilla Oxelösundissa. SSAB Europella on myös mahdollisuus ostaa teräsaihioita.

Negatiiviset kustannusvaikutukset syntyvät pääasiassa huonommasta kapasiteetin käyttöasteesta ja lisääntyvistä logistiikka- ja korjauskuluista, joiden arvioidaan yhteensä nousevan noin 200 miljoonaan Ruotsin kruunuun vaikuttaen tämän vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Koska tuotantomenetykset saadaan osin kompensoitua, jäävät vaikutukset toimituksiin ensimmäisellä kvartaalilla vähäisiksi.

Nyt suoritettavat korjaustyöt tarkoittavat, että kesälle 2020 suunniteltua seuraavaa välikorjausta myöhäistetään joko vuodelle 2022 tai 2023. Raahen tehtaan masuuni 1 toimii normaalisti.

Lisätietoja:
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected],. tel. +46 70 2952 912

Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen tiivistelmä ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.