Metallipinnoitettuja nauhatuotteita myydään suoraan autoteollisuuden ja rakentamisen asiakkaille ja niitä myös jatkojalostetaan maalipinnoitetuiksi tuotteiksi maalauslinjoillamme.

”Modernisoinnin ansiosta linja soveltuu entistä paremmin muun muassa autoteollisuudelle toimitettavien lujempien teräslaatujen valmistukseen, ” sanoo SSAB Europe –divisioonan johtaja Olavi Huhtala.

SSAB:n 370 miljoonan kruunun investointi Hämeenlinnan tehtaan peittauslinjan alkupään modernisointiin sisälsi linjan alkupään mekaaniset sekä sähkö- ja automaatiolaitteet sekä uuden sähkö- ja automaatiotilan, alkupään valvomon ja hilsepölynpoistolaitteistot.

”Uuden laserhitsauskoneen avulla autoteollisuuden käyttämien vaativien teräslaatujen hitsaaminen onnistuu entistä sujuvammin. Hilseenmurskain parantaa peittaustulosta ja samalla tehostaa peittausprosessia,” Olavi Huhtala sanoo.

Kaikki Hämeenlinnassa valmistettavat tuotteet kulkevat peittauslinjan kautta ennen kylmävalssausta ja sen jälkeen tehtävää metallipinnoitusta. Peittauslinjalla teräsnauhan pinta puhdistetaan hilseestä ja rautaoksidista suolahappoliuoksella. Kaksi vuotta kestäneiden rakennustöiden ajan linja oli lyhyitä seisokkeja lukuun ottamatta normaalisti tuotannossa.

Lisätietoja:
Olavi Huhtala, johtaja, SSAB Europe, puh. +358 20 592 9157