Tutustutaan ensin itse tuotteeseen. Docol® 1500M-EG on pitkälle kehitetty kylmävalssattu ja sähkösinkitty erikoisluja teräs autoille, joiden keveys- ja iskunvaimennusvaatimukset ovat tiukat ja jotka edellyttävät korroosiosuojaa.

Uusi tuote lanseerattiin viime vuonna, ja se on osoittautunut menestykseksi. Onnistuminen edellytti monen ihmisen panosta sekä tarkkaa suunnittelua, yhteistyötä ja viestintää maailmanlaajuisen projektiryhmän sisällä. Tiimi koottiin nimenomaan tätä tarkoitusta varten.

Vaativa tapaus

1500M-EG:n kehityksessä huomion keskipisteenä on yksi suuri OEM-valmistaja (original equipment manufacturer, alkuperäisosavalmistaja), mutta sitä on määrä käyttää monissa eri automalleissa Kiinassa, Koreassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

”Docol 1500M-EG:n kehitysprosessi oli jo itsessään haastava”, SSAB Europen Kiinan autoteollisuuden Regional Sales Manager Jacky Li kertoo. Hänellä oli suuri rooli projektin aikatauluttamisessa sekä asiakassuhteen rakentamisessa. ”Itse tuotteen vaatimukset olivat monimutkaiset ja aikataulut tiukkoja. Sen lisäksi autojen esisarja- ja sarjatuotannon oli määrä alkaa Kiinassa ennen muita alueita, mutta OEM-valmistajan pääkonttori, jossa päätös tehtiin, sijaitsi Yhdysvalloissa. Kaiken lisäksi terästä tuotettiin Borlängessä Ruotsissa.”

Tämä ei ole epätavallista, kun tuotteita kehitetään autoteollisuudelle. Kun SSAB aloittaa uuden ultralujan Docol-teräslaadun kehittämisen, prosessi on monimutkaisempi kuin mitä luulisi. Siinä on mukana monia ihmisiä, jotka työskentelevät usein eri puolilla maailmaa ja jotka tekevät työtä kelloa vastaan. SSAB:n tutkimus- ja kehitystoiminta on saumatonta yhteistyötä teknisten ja muiden toimintojen välillä. Työhön osallistuu henkilöstöä yrityksemme eri toiminnoista, esimerkiksi markkinakehityksestä, myynnistä, logistiikasta ja tuotannosta.

”Koska Docol 1500M-EG on strategisesti tärkeä tuote kasvustrategiamme onnistumisen kannalta, lanseeraus oli äärimmäisen tärkeä. Perustimme erillisen globaalin projektitiimin, joka auttoi kaupallistamisessa. SSAB:n sisäisessä tiimissä oli jäseniä Kiinasta, Etelä-Koreasta, Yhdysvalloista ja Euroopasta. Oli erittäin tärkeää, että meillä kaikilla oli selkeä yleiskuva tavoitteista, rooleista, aikataulusta sekä siitä, miten riippuvaisia me olemme toisistamme,” SSAB Europen Product Manager Cold Rolled Products José Puente Cabrero selvittää. Hän toimi myös projektin johtajana ja koordinaattorina.

”Kaikki loppupään tehtävät kuljetuksista, sopimuspinnoituksista ja halkaisuista eri kokojen lopulliseen toimitukseen edellyttävät prosesseja ja menetelmiä, jotka varmistavat korkean laadun ja siten menestymisen markkinoilla. Yhdysvalloissa toimivien teknisten tukihenkilöiden oli pidettävä Kiinan aikataulu mielessä hyväksyntäprosessin aikana, muutoin olisimme voineet myöhästyä”, Area Technical Manager SSAB Automotive Bruce Wilkinson sanoo. Hän oli vastuussa materiaalien maailmanlaajuisesta hyväksymisestä.

Tuote hyväksyttiin etuajassa

Autoteollisuudessa on tavallista, että ennen autojen varsinaista tuotantoa on noin 6–12 kuukauden mittainen esisarjatuotantojakso. Oli tärkeää saada OEM-valmistaja hyväksymään tuote ennen prototyyppien tuotantoa ja esisarjatuotannon alkamista.

Docol 1500M-EG oli valmis ajoissa – itse asiassa jo muutama kuukausi ennen deadlinea. Tämä johtui ennen kaikkea erittäin selkeästä viestinnästä ja virtaviivaistetusta työskentelytavasta organisaation sisällä.

”LEAN-ajattelumalliin perustuva SSAB One -johtamisfilosofia takasi tehokkuuden kehitystyössä sekä tuotteen kaupallistamisessa, huolimatta siitä, että sekä tiimi että asiakas ovat levittäytyneet ympäri maailmaa. Toinen tärkeä tekijä oli tiimin jäsenten into ja omistautuminen”, José Puente Cabrero selvittää.

Martensiittisen 1500 MPa:n lujuustason teräslaadun käyttö yhdessä korroosiosuojan (sinkitys) kanssa oli haasteellista sekä teknisesti että asiakkaan vakuuttamisen kannalta.

”On muistettava, että tämä projekti toteutettiin rinnakkain monien muiden projektien kanssa. Jotta kaikki projektit saattoivat edetä suunnitelmien mukaan, käytimme Stage-Gate-mallia, jonka tapaista myös asiakkaamme käyttävät,” José Puente Cabrero jatkaa.

Kynnyspellin vahvike on yksi tyypillinen Docol 1500M-EG teräksen käyttökohde. Keveydestään huolimatta se on suunniteltu kestämään suuria voimia etu- ja sivutörmäyksissä.


Hyviä kasvumahdollisuuksia

”Projektin aikana kehitimme täysin uusia menetelmiä ja työkaluja tuotteen arviointiin. Ne toimivat nyt mallina tulevissa tuotekehitysprojekteissa ja mahdollisten teknisten ongelmien ratkaisussa”, projektin teknisenä johtajana toiminut Product Development Specialist Marcus Folmerz sanoo.

”Docol 1500M-EG on selvä todiste siitä, että sinkittyjä ultralujia terästuotteita voi käyttää turvallisuuteen liittyvissä käyttökohteissa, kuten helmapelleissä. Tuotelanseerauksen menestys osoittaa, että me voimme toimittaa tuotteita suurille OEM-valmistajille ja tarjota monimutkaisia ratkaisuja maailmanlaajuisesti tiukalla aikataululla – korkean laadun kärsimättä”, José Puente Cabrero selvittää. ”Tämä avaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia, sillä pyrimme nyt saamaan uusia materiaalihyväksyntöjä myös muilta globaaleilta OEM-valmistajilta,” hän jatkaa.

Asiakkaan aikainen mukanaolo on menestyksen perusta

”Asiakkaan ottaminen mukaan projektiin aikaisessa vaiheessa oli tärkeää projektin menestyksen kannalta – ja se lisäsi luottamusta. Nähtyään, miten me toimimme ja miten jaoimme avoimesti tietojamme, asiakas alkoi luottaa meihin – ja me saimme uskottavuutta”, Jacky Li selvittää.

Docol 1500M-EG on hyväksytty ja käytössä. Mielenkiinto sitä kohtaan on koko ajan kasvamassa autoteollisuudessa. Tuotteen kehitys on täydellinen esimerkki siitä lisäarvosta, jota Docol voi tarjota OEM-valmistajille ja asiakkaille. Projekti voi toimia ennakkotapauksena tulevissa SSAB-tuotelanseerauksissa, sillä sen aikana luotiin sisäisiä ja ulkoisia standardeja sekä identifioitiin globaaleja sopimustuotantokumppaneita, jotka täyttävät tai ylittävät SSAB:n asettamat standardit”, Bruce Wilkinson lisää.

TIETOLAATIKKO
Docol-autoteräs
Edistyneiden erikoislujien terästen (AHSS) edelläkävijänä SSAB on autoteollisuuden luotettu kumppani. Yritys toimittaa Docol-tuotteita ja -palveluita, jotka tekevät autoista turvallisempia ja ympäristömyötäisempiä. SSAB toimittaa useita Docol-teräslajeja VDA- ja OEM-standardien mukaisesti.

https://www.ssab.com/en/brands-and-products/docol

https://www.ssab.com/en/brands-and-products/docol/recommended-ahss-steels-for-car-applications

https://www.ssab.com/fi-fi/brandit-ja-tuotteet/docol/autoteollisuuden-teraslaadut/martensitic-steel/docol-1500m

Lue myös:
Tutkimus- ja kehitystyö strategian tukena
https://www.ssab.com/news/2017/10/research-and-development-work-to-support-the-strategy