Autoteollisuudessa käytettävä teräs kattaa noin 12 prosenttia teräksen käytöstä maailmanlaajuisesti. Vaikka ajoneuvojen myynti maailmanlaajuisesti kasvaa, teräksen paino ajoneuvoa kohden vähenee. Odotettavissa kuitenkin on, että keventämis- ja turvallisuustrendien myötä erikoislujien terästen (AHSS, Advanced High-Strength Steels) käyttö autoteollisuussegmentillä kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi. Tämä luo mahdollisuuksia hyvissä asemissa oleville yhtiöille. Ennusteen mukaan yli 60 prosenttia kaikesta ajoneuvoissa käytetystä teräksestä tulee olemaan erikoislujia teräksiä vuoteen 2020 mennessä.

”Vaikka teräksen kokonaiskäyttö ajoneuvoissa on vähentynyt, erikoislujien terästen käyttö on kasvanut, ja käytön ennustetaan jatkavan kasvuaan. Vaikka kilpailu muiden materiaalien kanssa on kovaa, mielestämme paras ratkaisu tulevaisuuden ajoneuvoihin on eri materiaalien yhdistelmä, ja tässä teräs on tärkeässä roolissa. Kehitämme tietenkin tuotevalikoimaamme ja parannamme jatkuvasti ajoneuvoihin parhaiten sopivan terästen ominaisuuksia”, SSAB:n Automotive-segmentin globaalista myynnistä vastaava Arnaud Guerendel kertoo.

SSAB:n autoteollisuusstrategian neljä kulmakiveä

- Kasvu nykyisten asiakkaiden parissa
- Uusien asiakkaiden hankkiminen globaalisti
- Keskittyminen valikoituihin, tiettyjen erityismarkkinoiden sovelluksiin ja laajentaminen uusiin sovelluksiin
- Uusien terästen tutkimus

Keskitymme edelleen viiteen valikoituun sovellukseen: puskureihin, autonistuimiin, sivutörmäyssuojiin, alustoihin ja rakenneosiin. Niillä on hyvä kasvupotentiaali ja ne sopivat SSAB:n tuotevalikoimaan. Samaan aikaan käännämme katseemme myös uusiin, pienempiin komponentteihin, renkaisiin, voimansiirtoon, alustaan, jousitukseen ja jarruihin.

Autoteollisuuden suuret haasteet ovat energiatehokkuus- ja turvallisuustrendit

Autoteollisuus etsii jatkuvasti tapoja rakentaa polttoainetehokkaampia autoja. Samaan aikaan lainsäädäntö ja asiakkaiden tarpeet edistävät turvallisuusparannuksia. Haasteemme SSAB:lla on kehittää kestävämpiä materiaaleja, jotka ovat myös entistä kevyempiä. Näin voimme auttaa asiakkaitamme tekemään ajoneuvoista polttoainetehokkaampia ja samalla vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja pienentämään hiilijalanjälkeään.

Valmistajat haluavat kevyitä ja lujia materiaaleja, joilla on hyvät ympäristöominaisuudet ja jotka voidaan lisäksi valmistaa kohtuullisin kustannuksin.

”Me SSAB:llä seuraamme näitä trendejä tarkasti ja reagoimme niihin pitkän erikoislujien terästen kokemuksemme pohjalta. SSAB on hyvissä asemissa autoteollisuudessa näiden trendien hyödyntämistä ajatellen. Huomioimme sekä keskipitkän että pitkän aikavälin suunnittelunäkökohdat sekä materiaaleihin liittyvät pitkän aikavälin seuraukset. Kehitämme kestävämpiä materiaaleja sekä laajempaa tuotevalikoimaa, jotta kevyempien ajoneuvojen valmistaminen olisi mahdollista. Näin ennakoimme OEM-valmistajien (original equipment manufacturer) tulevia tarpeita ja vastaamme niihin”, Guerendel jatkaa.

Kasvu nykyisten asiakkaiden parissa ja uusien asiakkaiden hankkiminen globaalisti

SSAB:n päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Amerikat. Kuitenkin noin 50 prosenttia autoteollisuuden kokoonpanosta suoritetaan Aasian ja Tyynenmeren alueella, ja nämä markkinat kasvavat. Monet kehittyvät maat, kuten Intia, kiinnittävät myös enemmän huomiota ajoneuvojen turvallisuuteen.

”Teräksiämme käytetään erittäin erikoistuneilla segmenteillä. Vaikka meillä on johtava asema tietyissä erikoislujien terästen sovelluksissa, meillä on myös selkeät mahdollisuudet kasvaa nykyisten ja uusien asiakkaiden parissa – sekä nykyisillä markkinoilla että tietyillä valikoiduilla uusilla alueilla.” Autoteollisuudelle suunnattujen erikoislujien terästen volyymin odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa yhdeksän prosenttia vuodessa ja joillakin alueilla vielä tätäkin enemmän, myös kehittyvillä markkinoilla. ”Teräksemme sopivat hyvin vastaamaan tarpeisiin, joita syntyy, erikoistuneempien terästen osuus ajoneuvoissa kasvaa. Odotamme esimerkiksi kasvavaa tarvetta pinnoitetuille teräksille, joita valmistetaan Hämeenlinnassa kori- ja turvallisuussovelluksiin”, Guerendel selittää.

Uusien asiakkaiden hankkiminen edellyttää räätälöityjä ratkaisuja, joita SSAB pystyy pienenä yhtiönä tarjoamaan. SSAB pyrkii täyttämään kansainvälisen autoteollisuuden VDA-standardin vaatimukset kaikessa autoteollisuudelle suunnatussa tuotannossaan. Tämä tekee siitä entistäkin houkuttelevamman vaihtoehdon.

Laajentaminen uusiin sovelluksiin

Kun Borlänge, Raahe ja Hämeenlinna mahdollistavat joustavan ja tehokkaan tuotannon, SSAB:lla on täydellinen yhdistelmä kilpailuvaltteja autoteollisuuden kannalta. Tämä auttaa meitä laajentamaan uusiin sovelluksiin, joiden alueilla emme ole vielä läsnä. Näin voimme tukea kasvuamme autoteollisuudessa, kun markkina-alueet täydentävät toistaiseksi huomiotta jääneitä alueita.

Uusissa, tuotteisiimme sopivissa sovelluksissa on valtava potentiaali, sillä voimme auttaa autonvalmistajia alentamaan sekä painoa että kustannuksia. Tämä tarkoittaa pienempien osien, kuten pyörien, voimansiirron, alustan, jousituksen ja jarrujen huomioimista.

Uusien terästen tutkimus

Ollaksemme edelläkävijä meidän on tehtävä läheistä yhteistyötä autojen suunnittelijoiden kanssa, jotta erikoislujien terästen ominaisuuksiin ja -materiaaliin liittyvä data voidaan huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Muiden materiaalien taholta kohdistuu erittäin kovaa kilpailua, etenkin alumiinin sekä esimerkiksi hiilikuidun ja muovin taholta. Menestys kilpaillulla autoteollisuussegmentillä tarjoaa meille hyvät lähtökohdat jatkuvaan kehitykseen myös muilla segmenteillä.

Kustannusten kannalta teräs voi olla käytössä erittäin kilpailukykyinen materiaali, sillä se on täysin kierrätettävää ja sen hiilijalanjälki on verrattoman pieni.

Kylmämuovaus on kestävä ja usein kustannustehokas menetelmä autoteollisuuden teräksille. Kylmämuovattujen terästen hitsaaminen ja liittäminen on helpompaa, ja ne ovat ympäristön kannalta järkevä vaihtoehto, sillä ne eivät vaadi energiaintensiivisiä kuumennusprosesseja. SSAB on kehittänyt teräksiä, jotka sopivat kylmämuovaukseen. Käytännössä jopa 50 prosenttia auton rungon painosta voidaan valmistaa kylmämuovattavasta Docol-teräksestä – voimme siis asettaa tavoitteeksi ajoneuvon, joka saa hyvät pisteet törmäystesteissä ja on kevyt ja täysin kierrätettävä.

Docol

Siirrämme jatkuvasti suorituskyvyn rajoja uusilla tuotteillamme. Esimerkin tästä tarjoaa ultraluja Docol 1500 MZE -teräs, joka on räätälöity muovattavaksi vaativissa sovelluksissa ja joka tekee ajoneuvosta kevyemmän ja siten ympäristöystävällisemmän. Uusi teräslaatu sopii moniin eri sovelluksiin, joissa edellytetään korroosiosuojausta, energian absorbointikykyä ja keveyttä.

Vuonna 2015 SSAB toi markkinoille autoteollisuudelle räätälöidyn erikoislujan teräksen. Autoteollisuudelle suunnatun Docol-brändin uudelleenjulkistaminen täydensi SSAB:n uuden tuotevalikoiman.

Autoteollisuus voi edistää kestävää kehitystä valitsemalla oikean materiaalin jokaiseen sovellukseen ja käyttämällä kustannustehokkaimpia ja ympäristöystävällisimpiä tuotantotapoja. Tässä BIW-piirroksessa näkyy useita rakenneosia, joihin on tarjolla Docol-teräslaatuja. 

Linkit:

http://www.ssab.fi/globaldata/news-center/2016/04/11/06/01/ssab-esittelee-viisi-uutta-tuoteperhett-asiakkaiden-erityistarpeisiin

http://www.ssab.fi/globaldata/news-center/2016/03/14/12/31/uusi-shksinkitty-martensiittinen-docol-ters-autoteollisuuden-kyttn

http://www.ssab.fi/globaldata/news-center/2016/01/18/08/06/racing-into-the-future-with-docol-tubing

http://www.ssab.com/globaldata/news-center/2015/10/26/13/45/safe-cars-with-docol

http://www.ssab.com/globaldata/news-center/2015/10/12/ssab-launches-tailor-made-high-strength-steels-for-the-automotive-industry