”SSAB:llä on globaali johtoasema Q&T-teräksissä ja olemme pitkälti olleet markkinoiden kasvun takana sovelluskehityksellämme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana olemme kasvattaneet Q&T-terästen volyymejä keskimäärin 7 % vuosittain. Markkinapotentiaali on suuri alueilla, joilla penetraatio on vielä suhteellisen alhainen, kuten Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, jossa nyt kasvatamme kapasiteettiamme”, sanoo SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist.

Noin miljardin kruunun investointi kohdistuu pääasiassa kolmelle alueelle: viimeistelyyn, pinnoitukseen ja toimituskapasiteetin kasvattamiseen. Tämä eliminoi pullonkauloja tuotannosta ja nostaa Mobilen Q&T-terästen tuotantokapasiteettia kaikkiaan 400 000 tonniin nykyisestä 300 000 tonnista. Investointi ajoittuu kolmivuotisjaksolle 2019-2021 ja takaisinmaksuajaksi arvioidaan alle neljä vuotta.

Lisäksi otetaan käyttöön uusi, entistä nopeampi jäähdytysjärjestelmä, mikä parantaa mahdollisuuksia kehittyneempien premium-tuotteiden volyymien kasvattamiseen ja vähentää samalla seosaineiden tarvetta. Investointi on suunniteltu siten, että se mahdollistaa myöhemmin tarvittaessa lisäkapasiteetin kasvattamisen, mm. niin sanotun suorasammutusmenetelmän käyttöönotolla. Kyseistä tekniikkaa käytetään tällä hetkellä SSAB:n Suomen ja Ruotsin tuotantolaitoksilla.

Lisätietoja:
Kerstin Danasten, tf Presschef, [email protected], tel. +46 722 22 78 29
Per Hillström, IR-johtaja, [email protected], puh. +46 70 2952 912 

Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen tiivistelmä ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.