Tänään on varmistunut, että Ruotsin energiavirasto on päättänyt tukea taloudellisesti HYBRIT-hankkeen pilottilaitoksen rakentamista. Laitoksen on määrä valmistua vuonna 2020. Laitoksessa on tarkoitus suorittaa testejä, jotka mahdollistavat laajemman fossiilivapaan teräksen tuotannon. Pilottivaiheen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 1,4 miljardia kruunua, mistä omistajayhtiöt SSAB, LKAB ja Vattenfall maksavat 63 prosenttia. Ruotsin energiaviraston tuki kattaa noin 25 prosenttia pilottilaitoksen kustannuksista sekä suuremman osuuden eri tutkimuspanostuksista. Kaikkiaan energiaviraston tuki kattaa noin 37 prosenttia pilottivaiheen kustannuksista.

”Pilottitason kokeet ovat välttämättömiä, jotta voidaan vahvistaa laboratoriovaiheessa tehdyt kokeet suuremmassa mittakaavassa, jossa voidaan jäljitellä tulevaa teollisuusprosessia. Siten saamme edellytykset ymmärtää paremmin, mitä teollisuusjärjestelmissä tapahtuu ja miten tuotantoprosessista saadaan tehokas. Tämä on kriittinen vaihe, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme valmistaa fossiilivapaata terästä ja saada kaikki siihen liittyvät ympäristöhyödyt. Siksi olemme erittäin iloisia, että Ruotsin energiavirasto päätti jatkaa hankkeemme tukemista”, sanoo HYBRIT-hankkeen toimitusjohtaja Mårten Görnerup.

”Panostaessamme HYBRIT-hankkeeseen edistämme samalla siirtymistä fossiilivapaaseen teollisuuteen ja kestävään yhteiskuntaan. Lisäksi edistämme Ruotsin terästeollisuuden pitkän aikavälin kilpailukykyä sekä ainutlaatuisiin vihreisiin energiajärjestelmiin liittyvää työtä Ruotsissa”, kertoo energiaviraston tutkimus- ja innovaatiopäällikkö Remy Kolessar.

Energiavirastolta saatava tuki käsittää kaksi osaprojektia:
Projekti 1 (Pilottitutkimukset, jotka koskevat vetykaasuun perustuvaa suorapelkistystä sitä seuraavine teräsprosesseineen) viittaa pilottitutkimuksiin, joissa käytetään vetykaasua rautamalmipellettien suorapelkistykseen ja sen jälkeen sulatusta valokaariuunissa teräksen tuotantoon. Tutkimuksilla on tarkoitus kehittää konsepti, jossa puhdas vetykaasu muodostaa pelkistysaineen, kun rautamalmipelleteistä valmistetaan rautasientä. Tämä muodostaa HYBRIT-hankkeen ytimen ja sen vaiheen, joka vaatii eniten tutkimus- ja kehitystyötä.

Projekti 2 (Pilottitutkimukset, jotka koskevat fossiilivapaata pellettilämmitystä) viittaa fossiilivapaan lämmitystekniikan kehittämiseen rautamalmipellettien sintrausta varten. Tutkimusten tarkoituksena on osittain vähentää päästöjä nykyisissä pelletointilaitoksissa ja myös kehittää uusi pelletointiprosessi.

HYBRIT-hanke käynnistettiin keväällä 2016, minkä jälkeen on tehty kaksi toteutettavuustutkimusta. Vuonna 2017 aloitettiin tutkimusprojekti, jota energiavirasto tukee taloudellisesti. Tutkimusprojekti on laajamittainen yhteistyö teollisuuden, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välillä, jotta saadaan kartoitettua mahdollisuudet fossiilivapaaseen tuotantoon energian, kaivostoiminnan, raudan ja teräksen arvoketjussa.

Ruotsin energiavirasto on avustanut hanketta aikaisemmin 60 miljoonalla kruunulla esiselvitystä ja tutkimusprojektia varten sekä kymmenellä miljoonalla kruunulla, mikä kattaa puolet kesäkuussa 2018 käynnistyvän pilottilaitoksen rakentamisen suunnittelukustannuksista.

Jo vuonna 2024 aloite siirtyy pilottivaiheesta demonstraatiovaiheeseen 2025–2035, mikä vastaa pienempää teollista mittakaavaa. Tavoitteena on saada fossiilivapaa teräksenvalmistusprosessi valmiiksi vuoteen 2035 mennessä.

Lisätietoja:

Amelie Winberg, SSAB, [email protected], + 46 702211372

Erika Lindblad, LKAB, [email protected], +46 72 524 12 41

Magnus Kryssare, Vattenfall, [email protected], + 46 767695607