Raskaiden maatalouskoneiden maaperään kohdistama kuormitus on kasvava ongelma, eivätkä pellot kestä suurimpia laitteita. Maaperän tiivistyminen laskee pellon kykyä tuottaa satoa. On selvää, ettei yksinomaan isommilla ja kalliimmilla renkailla voida ratkaista tätä ongelmaa. SSAB:n erikoisteräkset mahdollistavat jopa 30-50 % kevennyksen laitteiden kestävyydestä tinkimättä ja tarjoavat ympäristöystävällisen tavan ratkaista ongelma.

”Uusia erikoisterässovelluksia on tarjolla lähes kaikkiin erilaisiin maatalouskoneisiin. Viljelijät tarvitsevat koneilta lisää kapasiteettia. On kuitenkin selvästi nähtävissä, että uusi viljelijäsukupolvi on aiempaa ympäristötietoisempaa ja samalla kasvavassa määrin myös tietoisempaa erikoisterästen eduista. Raskailla koneilla ei haluta pilata peltoja”, sanoo Arnaud Saudé, SSAB Special Steels -divisioonan Area Sales Manager.

Erikoisteräksillä voidaan kasvattaa koneiden kokoa ja samalla tehoa lisäämättä painoa liiaksi. Esimerkkejä voi löytää lähes kaikista maatalouslaitteista – erikoisterästen avulla aurat voivat kyntää leveämmän uran, leikkuupuimurit puida leveämmän alan ja kuljetuskaluston kapasiteetti kasvaa vastaavasti.

”Esimerkki viime vuosina jo käytännön menestystä hankkineista tuotteista ovat John Deeren 600-sarjan leikkuupuimurit. Niissä SSAB:n erikoisteräksistä valmistetut korjuupäät ovat leveämmät, mutta eivät silti tavallista raskaammat. Viljelijälle tämä merkitsee kustannussäästöjä ja tehokkuutta maaperää vahingoittamatta. Laitevalmistajan kannalta on tärkeää myös tuotantokapasiteetin lisäämismahdollisuus ilman suurempaan koneluokkaan siirtymisestä aiheutuvia kustannuksia”, kertoo Ben Kowing SSAB Special Steels -divisioonan Technical Support Manager.

Keveyden lisäksi muitakin etuja

Yksi erikoisterästen etu keveyden lisäksi on niiden kestävyys. Vaikeissa käyttöolosuhteissa vaurioiden kestokykyä arvostetaan, ja erikoisteräkset palaavat standarditeräksiä helpommin alkuperäiseen muotoonsa. Kestävyys tarkoittaa myös sitä, että keskimääräiset huoltovälit ovat pidemmät.

”SSAB kehittää jatkuvasti uusia sovelluksia ja teräslaatuja yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Tämä on meidän vahvuutemme. On totta, että joillakin segmenteillä kuten nostolaitteissa perinteemme ovat vielä pidemmät ja maataloussegmentti on ikään kuin herännyt näkemään erikoisterästen edut hieman myöhemmin. Se tarkoittaa positiivisessa mielessä sitä, että meillä on paljon mahdollisuuksia lisämyyntiin”, korostaa Arnaud Saudé.

”Maatalous on myös syklinen toimiala ja esimerkiksi Ranskassa takana on muutamia negatiivisen kehityksen vuosia. Nyt ainakin näkymät ovat positiivisemmat. Erikoisterästen edut ovat kuitenkin niin kiistattomat, että myös syklin negatiivisessa vaiheessa on mahdollista löytää markkinoita ja kertoa asiakkaille erikoislujiin teräksiin siirtymisen eduista,” Arnaud Saudé jatkaa.

”Tuotteiden lisäksi SSAB tarjoaa aina myös niihin liittyvää tietämystä ja teknistä tukea. Laitevalmistaja-asiakkaillamme on paras tietämys markkinoista, alan normeista ja standardeista ja loppuasiakkaiden tarpeista. Siksi parhaan lopputuloksen tarjoaa mahdollisimman varhainen yhteistyö. Me pystymme tarjoamaan erittäin laajan valikoiman erikoisteräksiä sekä erinomaisen tietämyksen siitä, miten eri terästen ominaisuudet vaikuttavat suunnitteluun ja valmistukseen. Kun asiakkaat pääsevät hyödyntämään tätä tietämystä jo konseptin kehittämisvaiheessa, he pystyvät löytämään ratkaisuja, jotka parantavat tehokkuutta, tuovat ympäristöhyötyjä ja turvallisuutta ja samalla tuottavuus ja tuotantoprosessien luotettavuus kasvavat,” kertoo Ben Kowing.

Markkinoilla kasvumahdollisuuksia

Tällä hetkellä SSAB:n tärkeimmät maataloussektorin markkinat löytyvät Länsi-Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Myös Brasilia on tärkeä markkina-alue, samoin kasvavassa määrin Itä-Eurooppa. Vaikka laitteiden valmistajat keskittyvät tiettyihin maihin, on loppukäyttäjiä kaikkialla maailmassa. Koska laitteet voivat olla varsin erikoistuneita, voivat pienehkönkin valmistajan markkinat olla globaalit.

Myös Kiinassa maataloudesta on tulossa entistä enemmän painopistealue SSAB:lle, sillä siellä meillä on paljon kasvumahdollisuuksia esimerkiksi erikoislujissa Strenx-teräksissä.

Maatalous on kasvava ja potentiaalinen asiakassegmentti sekä SSAB Special Steels että SSAB Europe -divisioonille. Meillä on tarjota tuotteita molempien tuotevalikoimasta. Esimerkiksi maaperän käsittelylaitteissa sekä Hardox että SSAB Boron -teräkset tarjoavat paljon mahdollisuuksia.

Strenx sopi erittäin hyvin maataloussovelluksiin, kuten muillekin segmenteille, jossa alhaisempi paino, suurempi hyötykuorma tai parempi suorituskyky ovat tärkeitä. Strenxin suurimpia käyttökohteita ovat erilaiset ruiskut, ja näissä paino on äärimmäisen tärkeää, koska koneita käytetään sadon vielä kasvaessa. Myös sadonkorjuukoneissa Strenxillä on laajat mahdollisuudet.

Myös kippiautot sekä kantavat rakenteet hyötyvät korkeammasta lujuudesta ja pienemmästä painosta, jota Strenx ja Hardox tuovat.

FAKTALAATIKKO
Keskeisimmät maatalouskoneiden sovellusalueet erikoisterästen käytölle
• maaperän käsittely
• istuttaminen
• tuholaistorjunta
• sadonkorjuu
• lastaus ja kuljetus