Kivenlahden metroasema.Kuva: Ruukki Construction

”Nyt solmittu sopimus vahvistaa entisestään vahvaa teräsrakentamisen tutkimusta ja koulutusta Tampereella. Yhteistyötä yritysten kanssa on tehty tällä alalla pitkäjänteisesti jo useita vuosia. Olemme iloisia, että yhteistyö jatkuu edelleen”, kertoo Tampereen yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

Teräs hiilineutraalin yhteiskunnan rakentajana

Sopimuskauden teema on ”Teräs hiilineutraalin yhteiskunnan rakentajana”. Tutkimusta ohjataan vähähiilisen teräsrakentamisen tutkimukseen Suomen ja Euroopan ilmastotavoitteiden mukaisesti. Lisäksi jatketaan tutkimusta perinteisten rakenneteknisten kysymysten parissa.

Tampereen yliopistolla on pitkä kokemus SSAB:n ja Ruukin kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Ensimmäinen vastaava kumppanuussopimus on solmittu jo 2013 silloisen Tampereen teknillisen yliopiston aikana ja sitä ennenkin tiivis yhteistyö yliopiston ja yritysten välillä on ollut leimallista teräsrakentamisen tutkimuksessa ja koulutuksessa. Samaan aikaan Tampereen yliopisto on Suomen yliopistoista ainoa, jolla on teräsrakentamisen professuuri rakennustekniikan alalla.

”Yhteistyö SSAB:n ja Ruukin kanssa on ollut erittäin arvokasta teräsrakenteiden tutkimuksen kehittämisessä tenure track -professuurini alkutaipaleelta lähtien. Kumppanuuden ansiosta tutkimustoiminta Tampereella saatiin pidettyä vireänä tilanteessa, jossa koko professuurin jatkuvuus näytti epävarmalta”, kertoo tenure track -professori Kristo Mela.


Tampereen ratikka. Kuva: Ruukki Construction

Tutkimuksesta suoraa hyötyä liiketoimintaan

Yhteistyösopimuksen myötä yritysten kanssa käydään vuosittain keskustelua siitä, millaiset tutkimusaiheet ovat heille ajankohtaisia. Aiheita voi tulla sekä yritysten tarpeista että tutkijoilta. Tiiviin yhteistyön tavoitteena on, että tutkimusten tulokset menevät suoraan käyttöön yritysten toimintaan. Käytännössä tutkimusyhteistyö on monipuolista pienistä kokeellisista tutkimuksista väitöskirjahankkeisiin ja projekteihin kolmansien osapuolten kanssa.

”SSAB ja Ruukki ymmärtävät hyvin tutkimus- ja kehitystoiminnan dynamiikan ja aikajänteet, joilla uusia liiketoimintaa hyödyttäviä tuloksia voi syntyä. Tämän ansiosta kumppanuuden puitteissa on päästy tarttumaan aiheisiin, jotka vaativat vähintään väitöskirjatasoista syventymistä”, Mela kertoo.

Alkaneella sopimuskaudella tähtäimessä ovat myös laajemmat kokonaisuudet, joihin tavoitellaan mm. EU-rahoitusta kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Samaan aikaan tutkimusta jatketaan kahdenvälisissä projekteissa. Nyt alkavalla sopimuskaudella tavoitteena on kehittää myös tutkimuksen poikkitieteellisyyttä.

”Yhteistyö Tampereen yliopiston kanssa on meille erittäin tärkeää ja sen avulla varmistetaan korkeatasoisen teräsrakenteiden ja -rakentamisen tutkimus, josta on suoraan hyötyä myös käytännön sovelluksissa. Uuden sopimuskauden hiilineutraalisuus-teema sopii hyvin siirtymäämme fossiilivapaan teräksen tuotantoon sekä omaan tavoitteeseemme poistaa suurelta osin hiilidioksidipäästöt omasta toiminnastamme arviolta vuonna 2030,” toteaa SSAB Europen johtaja Olavi Huhtala.

”Haluamme olla mukana edistämässä teräsrakentamisen korkeatasoista tutkimusta ja koulutusta Suomessa, ja siten varmistaa sen, että meillä on alan huippuosaajia Suomessa myös jatkossa. Yhtiönä haluamme viedä rakentamista kohti hiilineutraaliutta, ja vähäpäästöiset teräsrakennustuotteet ovat keskeinen osa tätä pyrkimystä,” toteaa Ruukki Constructionin toimitusjohtaja Sami Eronen.

Lisätietoja:
Atte Kaksonen, SSAB konserniviestintä, [email protected], puh 050 3143 634

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö, joka rakentaa vahvempaa, kevyempää ja kestävämpää maailmaa lisäarvoa tuottavien terästuotteidensa ja -palveluidensa avulla. Yhteistyössä kumppaneidensa kanssa SSAB on kehittänyt SSAB Fossil-free™ -teräksen ja aikoo luoda fossiilivapaan arvoketjun kaivoksesta loppuasiakkaalle. Samalla poistamme suurelta osin oman toimintamme hiilidioksidipäästöt. SSAB Zero™, suurelta osin hiilidioksidipäästötön kierrätysteräkseen perustuva teräs, vahvistaa entisestään SSAB:n johtoasemaa ja kattavaa, raaka-aineesta riippumatonta kestävän kehityksen mukaista tarjontaamme. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq Helsingissä. Tervetuloa matkallemme! www.ssab.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, X ja YouTube.