Vuonna 2017 Hardox Wearparts® -verkosto sai jäseniä 10 uudesta maasta, kuvassa Libanonin toimistolta Burak Besler, Wear Service Manager, SSAB Services ja myyntipäällikkö Paul Ward, Warde Steel and Metals S.a.r.l:n osakas.

Johtavat lisäarvopalvelut ovat tärkeä osa SSAB:n Taking the Lead! -strategiaa. Asiakkaiden kannalta se tarkoittaa jälkimarkkinoiden parhaita kulutusosia. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on kasvattaa suurlujuusterästen jälkimarkkinamyyntiä 500 Hardox Wearparts® -keskuksen verkoston kautta.

”Voimme olla varsin tyytyväisiä kasvutahtiin – meidän pitää kuitenkin ottaa huomioon muitakin tekijöitä kuin vain jäsenten määrä. On tärkeää luoda hyvä sitoutumisen aste sekä loppukäyttäjien tavoittaminen. Vuonna 2017 Hardox Wearparts® -liiketoiminta kasvoi noin 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä osoittaa, että Hardox Wearparts® -jäsenyys kannattaa. SSAB:n kannalta kyse on tärkeästä konseptista, joka auttaa meitä saavuttamaan pitkän aikavälin kasvutavoitteemme”, selvittää verkoston kehittämisestä vastuussa oleva Erik Sundström.

Kasvua monilla tärkeillä markkina-alueilla

Viime vuonna verkosto laajentui noin 10 uuteen maahan, kuten Algeriaan, Libanoniin, Saudi-Arabiaan ja Sambiaan.

”Kasvoimme viime vuonna erittäin vahvasti Kiinassa, jossa jäsenmäärä kaksinkertaistui ja on nyt 30. Kiinan jälkimarkkinoilla on vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, sillä markkinat ovat erittäin suuret. Olemme kiinnittäneet huomiomme rakennusalaan, sementtiteollisuuteen, louhintaan ja maansiirtosektoriin. Myös kaivosteollisuudessa on paljon asiakkaita”, Erik Sundström jatkaa.

Lisäksi olemme lisänneet läsnäoloamme entistä monimuotoisemman jäsenpohjan kautta vanhoilla tärkeillä markkinoilla, kuten Yhdysvalloissa, Kanadassa ja euroalueella. Painopisteenämme näillä markkinoilla on ollut yrityspohjan laajentaminen ja monipuolistaminen.

”Keski-Amerikassa kasvu on ollut huimaa Meksikossa, joka on yksi avainmarkkinoistamme. Meksikossa on nyt 12 jäsentä, joista kuusi liittyi vuonna 2017. Myös Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka ovat lupaavia alueita. Olemme saaneet uusia jäseniä muun muassa Saudi-Arabiassa ja Algeriassa. Jatkamme kasvuamme Tunisiassa, Marokossa ja Egyptissä. Kyseisissä maissa kaivosteollisuus ja rakennusala ovat tärkeitä asiakassegmenttejä”, Erik Sundström sanoo.

Kohti 500 jäsenen rajapyykkiä

Vuonna 2018 tavoitteena on jäsenmäärän lisääminen viiteensataan. On tärkeää lähestyä kaivoksia sekä seurata rakennusalan, louhinta-alan, sementtiteollisuuden ja maansiirtosektorin kehitystä. Kasvava asiakassegmentti on myös kierrätysteollisuus.

”Jatkossa on ensisijaisen tärkeää varmistaa kestävän kehityksen mukainen volyymin kasvu olemassa olevan verkoston sisällä. Tämän vuoksi on tärkeää huomioida verkoston laatu, ja tietenkin myös tuotevalikoima on tärkeä”, Erik Sundström päättää.

Hardox Wearparts -centers: https://www.hardoxwearparts.com/find-supplier