Haastattelimme SSAB:n strategisen tutkimus- ja kehitystoiminnan johtajaa Eva Peturssonia, SSAB One -konseptista ja teknisestä kehityksestä SSAB Europessa vastaavaa Carl Orrlingia ja SSAB Europen tuotekehitysjohtaja Joachim Larssonia. 


Mitkä ovat tutkimus- ja kehitystoimintamme suurimmat haasteet?

Carl Orrling: ”Lyhyen aikavälin haasteena on kehittää uusia premium-tuotteita tarkalleen asiakkaiden tarpeisiin ja samalla turvata oman tuotantomme rationaalisuus. Tällaisilla tuotteilla on oltava erinomaiset konepajaominaisuudet tiettyyn, asiakkaan tarvitsemaan tarkoitukseen, mutta tuotteiden on silti sovelluttava useisiin eri käyttötarkoituksiin. 

Pitkällä aikavälillä meidän täytyy parantaa erikoislujien terästen muovattavuutta. Tärkeä haaste on myös terästuotteidemme aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentäminen entisestään. Tässä mielessä olemme tosin jo saavuttaneet hyvin paljon. Olimme esimerkiksi ensimmäinen teräksenvalmistaja, joka alkoi käyttää orgaanisia liuottimia maalipinnoitetuissa tuotteissaan. Premium-terästen avulla voidaan kehittää monenlaisia ympäristötietoisia ratkaisuja, ja ne pienentävät tuotteiden ympäristövaikutuksia selvästi tuotteiden elinkaaren aikana.”

Voisitko kertoa hieman tarkemmin SSAB:llä tehtävästä tutkimus- ja kehitystyöstä?

Carl Orrling: ”SSAB:n tutkimus- ja kehitystoiminta on saumatonta yhteistyötä teknisten ja muiden toimintojen välillä. Työhön osallistuu henkilöstöä yrityksemme eri toiminnoista, esimerkiksi markkinointi-, myynti- ja tuotantopuolelta.  

Saumaton yhteistyö ei ole pelkkää sanahelinää, vaan koordinoidusti tapahtuvaa kokemuksien ja tiedon jakamista. Esimerkkeinä tästä ovat vaikkapa SSAB:n kehitys- ja innovointifoorumit, joihin osallistuu suuri joukko ihmisiä eri puolilta organisaatiotamme.  

Tarvitsemme sekä tällaista strukturoitua toimintakulttuuria että innokkaita ja energisiä ihmisiä. Kun kaikki ymmärtävät tutkimus- ja kehitystoiminnan tärkeyden, meidän on helpompi vaihtaa ajatuksia organisaation sisällä.  

Tärkeä tekijä on myös läheinen yhteys yrityksemme strategiaan. Puhuimmepa sitten 10 vuoden tähtäimellä tehtävästä tutkimustyöstä tai päivittäisestä kehitystoiminnasta, kaikki toimintamme liittyy läheisesti SSAB:n strategiaan ja liiketoimintasuunnitelmiin.”  

Millä tavoin tutkimus- ja kehitystyö vaikuttaa ihmisten työskentelyyn ja arkeen SSAB:llä?

Joachim Larsson: ”Uusien teräslajien kehittäminen on tiimityötä. Teemme esimerkiksi suurimman osan koetuotannostamme tavallisilla tuotantolinjoillamme. Teknisessä kehityksessä ja tuotannossa toimivan henkilöstömme lisäksi myynnin edustajat osallistuvat tuotekehitykseen jo varhaisessa vaiheessa. Mielestäni voimme aidosti puhua organisaatiorajat ylittävästä yhteistyöstä.  

Ennen uuden projektin aloittamista teemme aina kolmivaiheisen ennakkoselvityksen. Aluksi markkinakehitystiimi tekee markkinatutkimuksen. Tämän jälkeen tuotannonkehitystiimi kehittää konseptin. Lopuksi tuotantotiimimme tutkii tuotantomahdollisuudet. Tämä toteutettavuusselvitys auttaa meitä ottamaan huomioon erilaiset näkökohdat."  

Miten tutkimus- ja kehitystoiminta auttaa meitä pääsemään tavoitteisiimme ja kasvattamaan premium-tuotteiden myyntiä?

Joachim Larsson: ”Keskitymme tiiviisti sekä nykyisten premium-teräslajien parantamiseen että uusien terästen ja tuotteiden kehittämiseen. Toimme esimerkiksi hiljattain markkinoille uuden, vallankumouksellisen M43-teräslajin, jossa erinomaiset kovuus- ja sitkeysominaisuudet yhdistyvät toisiinsa maatalouskäytössä. Parisenkymmentä asiakastamme testaa M43-terästä satokauden aikana, ja tuote on herättänyt paljon kiinnostusta. 

”Vaikka tuotteiden laatua ja suorituskykyä onkin tärkeää kehittää niiden teknisten ominaisuuksien näkökulmasta, kykymme kehittää tuotteidemme laadun tasaisuutta on vähintään yhtä tärkeää, samoin kuin tasaisen laadun takaaminen sekä yksittäisen toimituksen sisällä että eri toimitusten välillä. Tämä on ollutkin perinteisesti SSAB:n vahvuus, mutta yhdenmukaisten ominaisuuksien merkitys kasvaa entisestään terästeollisuuden automatisoitumisen myötä.  

Mielestäni premium-tuotteillemme on olemassa valtavat markkinat. Suurin haaste ei ole saada premium-terästen edut jo tuntevia asiakkaita vaihtamaan uusiin, parannettuihin teräslajeihin, vaan saada kaikki asiakkaat näkemään premium-terästen käytön edut tavallisiin teräksiin verrattuina.”

Tutkimus- ja kehitystyö mielletään tavallisesti pitkän aikavälin toiminnaksi. Miten se voi auttaa meitä pääsemään strategisiin tavoitteisiimme? 

Eva Petursson: ”Tutkimus ja kehitys ovat aina olleet tärkeässä roolissa julkistaessamme uusia tuotteita tai tuoteversioita, joiden teknisiä ominaisuuksia on parannettu. 

Tutkimus ja kehitys katsotaan usein yhdeksi kokonaisuudeksi, vaikka ne ovat itse asiassa kaksi eri asiaa. Tutkimus on luonteeltaan pitkän aikavälin toimintaa, kun taas kehitystyössä aikavälit ovat paljon lyhyempiä. Tuotteiden ja palveluiden kehitystyö voi tarkoittaa nopeita, päivittäin tehtäviä parannuksia, tai keskipitkän aikavälin kehitystoimintaa. SSAB:llä sama kehitystiimi vastaa tavallisesti sekä perustutkimuksesta että olemassaolevien tuotteiden jatkuvasta kehitystyöstä. 

Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen on tärkeä osa tutkimus- ja kehitystyötä. SSAB voi olla syystä ylpeä pitkästä historiastaan asiakkaiden kanssa työskentelyssä ja asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamisesta. Hyödynnämme pitkää kokemustamme erityisesti erikoislujan teräksen parissa asiakkaidemme eduksi.”

Nykypäivänä tutkimus ja kehitys tapahtuvat yhä useammin yhteistyöverkostojen sisällä. Miten tämä näkyy SSAB:llä?

Eva Petursson: ”Teemme läheistä yhteistyötä sekä strategisten kumppaneidemme että korkeakoulujen kanssa. Korkeakouluissa tuemme ja edistämme insinöörikoulutusta ja toisaalta osallistumme myös yhteisiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin.  

Maalipinnoitettujen uuden sukupolven GreenCoat-bioteknologiatuotteiden kehittäminen rakennusteollisuudelle on hyvä esimerkki verkostoitumisestamme korkeakoulujen ja maalintoimittajien kanssa.” 

Tutkimus ja kehitys tarkoittavat myös yhteistyötä asiakkaiden kanssa. On tärkeää huomata, että tarjoamme edistynyttä teknistä tukea kaikille asiakkaillemme, käyttivätpä nämä sitten premium- tai erikoisteräksiä. Kaikki saavat teknistä tukea – myös pienempiä volyymeja ostavat asiakkaat.  

Asiakkaat tietävät itse parhaiten omat tarpeensa, ja me autamme heitä tuntemaan myös erilaisten terästen ominaisuudet. Tämä tarkoittaa sitä, että etsimme parhaan mahdollisen ratkaisun kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin”. 

Lue myös: Premium-ratkaisu tuotevalikoiman parantamiseen

https://www.ssab.com/globaldata/news-center/2017/07/05/09/27/premium-recipe-to-improve-product-mix