Neljännen vuosineljänneksen avainluvut       

 • Liikevaihto oli 17 017 (14 442) milj. Ruotsin kruunua
 • Käyttökate oli 1 782 (1 066) milj. kruunua
 • Liikevoitto oli 843 (107) milj. kruunua
 • Tulos rahoituserien jälkeen oli 636 (-139) milj. kruunua
 • Tulos sisältää 265 milj. kruunun suuruisen korvauksen liittyen Oxelösundin tehtaan toimintahäiriöön
 • Tulos per osake oli 0,32 (0,07) kruunua
 • Operatiivinen kassavirta oli 2 976 (1 053) milj. kruunua

Koko vuoden 2017 avainluvut

 • Liikevaihto oli 66 059 (55 354) milj. kruunua
 • Käyttökate oli 7 591 (4 951) milj. kruunua
 • Liikevoitto oli 3 838 (1 213) milj. kruunua
 • Tulos rahoituserien jälkeen oli 2 863 (324) milj. kruunua
 • Tulos per osake oli 2,23 (1,04) kruunua
 • Operatiivinen kassavirta oli 6 511 (3 207) milj. kruunua
 • Nettovelkaantumisaste oli 22 (34) %
 • Hallitus esittää, että vuodelta 2017 jaetaan osinkoa 1,00 kruunua osakkeelta


Toimitusjohtajan katsaus

SSAB:n koko vuoden 2017 liiketulos kasvoi 2 625 milj. Ruotsin kruunua ja oli 3 838 milj. kruunua. Tulosparannus johtui pääosin korkeammista myyntihinnoista, SSAB Europe -divisioonan autoteollisuuden erikoislujien terästen kasvun jatkumisesta sekä merkittävästi korkeammista toimitusmääristä SSAB Special Steels -divisioonassa. Vuoden 2017 viimeisen neljänneksen liikevoitto kasvoi 843 (107) milj. kruunuun. Kassavirta kasvoi selvästi vuonna 2017 ja ylitimme 2,2 mrd. kruunulla asettamamme tavoitteen nettovelan vähentämiseksi 10 mrd. kruunulla. Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen lopun tilanteesta olemme vähentäneet nettovelkaamme yhteensä 12,2 mrd. kruunulla. 

SSAB Special Steels -divisioona kasvaa markkinoilla rakenteellisesti asiakkaiden entistä kevyempien ja vahvempien tuotteiden kysynnän kasvun myötä samalla, kun markkinakysyntä on elpynyt muun muassa kaivos- ja rakennuskonesegmenteissä. Positiivisen kysyntätrendin arvioidaan jatkuvan ensimmäisellä neljänneksellä. SSAB Special Steels -divisioonan neljännen neljänneksen liikevoitto nousi 641 milj. kruunuun, mihin sisältyy 265 milj. kruunun suuruinen korvaus liittyen joulukuussa 2016 Oxelösundin terästehtaalla tapahtuneeseen toimintahäiriöön, mikä vaikutti myös vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen. Toimintahäiriö oli seurausta valssaamoon uudelleenasennetun sähkönsyöttölaitteiston ohjausjärjestelmän virheellisestä suunnittelusta, mikä johti muuntajien vahingoittumiseen.SSAB Europe -divisioonan markkinatilanne jatkui hyvänä loppuvuoden normaalista kausiluontoisesta hidastumisesta huolimatta. Korkeammat myyntihinnat kasvattivat tulosta vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, kun taas heikompi tuotemix ja suunniteltujen huoltoseisokkien suurempi vaikutus heikensivät tulosta edellisestä neljänneksestä. Kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä ja piristyvän myös kausiluonteisesti ensimmäisellä neljänneksellä.

Pohjois-Amerikassa kvarttolevyjen markkinat heikkenivät syksyn aikana, mikä johti toteutuneiden hintojen laskuun ja edellistä neljännestä heikompaan liiketulokseen SSAB Americas –divisioonassa. Kysyntä kuitenkin parani vuoden loppua kohden ja kvarttolevyjen markkinahinnat nousivat jyrkästi. Tämä markkinahintojen nousu tulee asteittain näkymään tuloksessa vuoden ensimmäisestä neljänneksestä lähtien. Kysynnän ennakoidaan jatkuvan hyvällä tasolla.

Etenimme kasvutavoitteidemme saavuttamisessa vuoden aikana hyvin. SSAB Special Steels -divisioonan toimitusmäärät kasvoivat 18 % 1,2 milj. tonniin. Erikoislujien terästen toimitusmäärät autoteollisuus-segmentille kasvoivat 21 %, mikä oli keskeinen tekijä sille, että SSAB Europe -divisioonassa premium-tuotteiden osuus kaikista toimituksista nousi 32 %:iin (30 % vuonna 2016). Hardox Wearparts -verkostossa oli 360 (265) kumppania vuoden 2017 lopussa.

Päivitimme vuonna 2017 konsernin taloudelliset tavoitteet ja nostamme nyt myös ympäristötavoitteitamme (tavoitteet löytyvät ruotsin ja englanninkielisistä tilinpäätöstiedotteista). Aiemmin vuonna 2017 julkistimme myös kestävän kehityksen pitkän aikavälin päämäärämme, joista keskeinen on, että koko toimintamme on fossiilivapaata vuoteen 2045 mennessä. Tässä HYBRIT-hankkeen rooli on keskeinen.

Kaiken kaikkiaan olen positiivinen vuoden 2018 näkymien suhteen. SSAB:llä on vahva markkina-asema kotimarkkinoillaan, sekä globaalisti erikoisteräksissä, olemme merkittävästi vahvistaneet tasettamme ja meillä on hyvät mahdollisuudet jatkaa vahvan kassavirran tuottamista. Olemme rakentaneet tukevan perustan kannattavan kasvun jatkamiselle.

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2017 on tänään julkistettu kokonaisuudessaan englanniksi ja ruotsiksi ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ssab.fi > SSAB-konserni > Sijoittajat > Raportit-ja-esitykset.


Kutsu SSAB:n vuoden 2017 tuloksen julkistustilaisuuteen

SSAB järjestää analyytikko- ja mediatilaisuuden vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteensa julkistamispäivänä perjantaina 26.tammikuuta 2018 klo 09.30 CET (10.30 EET) Tukholmassa. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata myös webcast-lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla www.ssab.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

Aika ja paikka: Kello 09.30 CET, World Trade Center (WTC) Tukholma, Kungsbron 1, konferenssihuone Manhattan.  

Puhelin:
+ 46 8 505 564 74 (Ruotsi),
+ 44 203 364 5374 (UK),
+ 1 855 753 2230 (USA). 

Webcast-linkki: Webcast-lähetykseen 

Lisätietoja:
Sijoittajasuhteet: Per Hillström, IR-johtaja, [email protected], puh. +46 70 2952 912
Media Suomessa: Atte Kaksonen, [email protected], puh. + 358 50 3143 634

Tilinpäätöstiedotetta ei julkisteta suomeksi. Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen tiivistelmä ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.