Morse (Model-based optimisation for efficient use of resources and energy) -projektissa eurooppalaiset yritykset kehittävät yhteistyössä entistä tarkempia työkaluja teräksen laadun parantamiseen ja monimutkaisten prosessien hallintaan.

SSAB:n tavoitteena hankkeessa on kehittää materiaali- ja energiavirtojen simulointityökalu, jolla voidaan arvioida eri raaka-ainevalintojen ja prosessien ajotapavaihtoehtojen vaikutusta valmistuskustannuksiin ja -tehokkuuteen. Simuloinnin avulla voidaan tarkastella esimerkiksi sekundääristen eli sivuraaka-aineiden kierrätysvaihtoehtoja ja niiden vaikutusta tehtaan kokonaistaloudellisuuteen sekä teräksen laatuun. Teräksenvalmistuksen ja kuumavalssauksen osaprosessien online-mallinnuksella parannetaan prosessiketjun laadunohjausta ja erikoistuotteiden materiaalitehokkuutta kehittämällä työkaluja ennustavaan laadunohjaukseen. Hankkeen tavoitteena on parantaa erikoistuotteiden tuotosta ja vähentää energiankulutusta 2 prosentilla, mikä merkitsee 110 tuhannen tonnin vuosittaista CO2-päästöjen vähennystä.

VTT johtaa koko hanketta. VTT:n lisäksi Suomesta ovat mukana SSAB Europe Oy, Outokumpu Stainless, SW-Development Oy, Saksasta VDEh-Betriebsforschungsinstitut GmbH ja GRIPS Industrial IT Solutions GmbH, Norjasta Cybernetica AS, Itävallasta Maschinenfabrik Liezen und Giesserei Ges.m.b.H. ja Espanjasta Optimizacion Orientada a la Sostenibilidad sl.