Toisen neljänneksen 2017 avainluvut

Liikevaihto oli 17 115 (14 471) milj. Ruotsin kruunua
Käyttökate oli 2 167 (1 509) milj. kruunua
Liikevoitto oli 1 205 (592) milj. kruunua
Liiketulos rahoituserien jälkeen oli 914 (349) milj. kruunua
Tulos per osake oli 0,86 (0,53) kruunua
Operatiivinen kassavirta oli 1 069 (1 151) milj. kruunua
Nettovelkaantumisaste oli 30 % (37 %)

Toimitusjohtajan katsaus

SSAB:n vuoden 2017 toisen neljänneksen liikevoitto nousi 1 205 milj. kruunuun. Tulosparannus edellisestä neljänneksestä johtui pääosin korkeammista myyntihinnoista SSAB Europe ja SSAB Americas -divisioonissa. Myös korkeampi kapasiteetin käyttöaste ja toimitusten kasvu SSAB Special Steels -divisioonassa paransivat tulosta, mutta tuotantohäiriöt Oxelösundin terästehtaalla vaikuttivat tulokseen negatiivisesti.

SSAB Special Steels -divisioona kasvaa markkinoilla rakenteellisesti asiakkaiden entistä kevyempien ja vahvempien tuotteiden kysynnän kasvun myötä. Vuoden toisella neljänneksellä kysyntä oli hyvä useimmissa asiakassegmenteissä ja sen odotetaan jatkuvan vakaana.

SSAB Europe -divisioonan vuosineljännes oli vahva ja taustalla oleva markkinakysyntä oli hyvä. Toteutuneet myyntihinnat nousivat ja kasvu Automotive-segmentissä säilyi vahvana. Terästuotteiden ja raaka-aineiden markkinahinnat heikkenivät neljänneksen aikana. Kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä myös kolmannella neljänneksellä.

SSAB Americas -divisioonan toteutuneet myyntihinnat nousivat edelleen ja katteet paranivat. Mobilen tehtaan suunnitellun huoltoseisokin kustannukset heikensivät vuosineljänneksen tulosta ja seisokki vaikutti negatiivisesti myös toimitusmääriin. Markkinakysyntä säilyi Pohjois-Amerikassa melko vakaana.

SSAB:n tavoite vähentää nettovelkaansa 10 mrd. kruunulla vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen lopusta vuoden 2017 loppuun mennessä etenee suunnitellusti ja nettokassavirta neljänneksen aikana oli 597 milj. kruunua. Jäljellä oleva noin 1,7 mrd. kruunun nettokassavirta tullaan saavuttamaan operatiivisen kassavirran sekä käyttöpääoman rakenteellisen vähentämisen avulla.

Olemme nyt siirtyneet seuraavaan vaiheeseen “Taking the Lead!” -strategiamme toteuttamisessa. Olemme asettaneet selkeät kasvutavoitteet vuoteen 2020 mennessä koskien erikoislujia teräksiä ja palveluliiketoimintaa. Kehitys vuoden toisella neljänneksellä oli pitkän aikavälin tavoitteiden mukaista. Toinen painopistealue on parantaa tuottavuutta jatkuvien parannusten avulla kaikissa toiminnoissamme. Tavoitteemme on toimialan paras kannattavuus.

Pitkän tähtäimen hiilidioksidivapaan terästuotannon hankkeemme HYBRIT sai ensimmäisen neljänneksen aikana tukea Ruotsin energiavirastolta (Energimyndighet) ja vuoden toisella neljänneksellä perustimme yhteisyrityksen LKAB:n ja Vattenfallin kanssa hankkeen eteenpäin viemiseksi.

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2017 on tänään julkistettu kokonaisuudessaan englanniksi ja ruotsiksi ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ssab.fi > SSAB-konserni > Sijoittajat > Raportit-ja-esitykset.


Kutsu SSAB:n osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2017 analyytikko- ja mediatilaisuuteen

SSAB järjestää analyytikko- ja mediatilaisuuden osavuosikatsauksensa (1.1.-30.6.2017) julkistamispäivänä tänään torstaina 20.heinäkuuta 2017 klo 10.00 CEST (11.00 EEST) Tukholmassa. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata myös webcast-lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla www.ssab.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

Aika ja paikka: Kello 10.00 CEST, World Trade Center (WTC) Tukholma, Kungsbron 1, konferenssihuone Manhattan.  

Puhelin:
+ 46 8 505 564 74 (Ruotsi),
+ 44 203 364 5374 (UK),
+ 1 855 753 2230 (USA). 

Webcast-linkki: Webcast-lähetykseen 

Lisätietoja:
Sijoittajasuhteet: Per Hillström, IR-johtaja, [email protected], puh. +46 70 2952 912
Media Suomessa: Atte Kaksonen, [email protected], puh. + 358 50 3143 634

Osavuosikatsausta ei julkisteta suomeksi. Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen tiivistelmä ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.