SSAB Americas -divisioonan ympäristöjohtaja Jon Howley vastaanotti palkinnon.

AMM:n Steel Excellence -palkinnot jaettiin nyt kahdeksannen kerran. SSAB Americas sai Environmental Responsibility -palkinnon saavutuksistaan ja työstään ympäristön hyväksi. Perusteluissa mainittiin useita ympäristöhankkeita, etenkin EcoSmart-ohjelman käyttöönotto vuonna 2016.

EcoSmart on asiakastietoisuusohjelma, jonka tavoitteena on kertoa asiakkaille Yhdysvalloissa SSAB:n sitoutumisesta kestävään kehitykseen ympäristönäkökulmasta. SSAB:n monet ympäristöaloitteet ovat lisäksi vähentäneet syntyvää jätettä, parantaneet energiatehokkuutta ja lisänneet kierrätystä.

"Tämä palkinto kertoo siitä, että ympäristötyö on SSAB:n toiminnan ytimessä. On suuri kunnia, että ponnistelumme tunnustetaan tämän palkinnon muodossa,” toteaa palkinnon vastaanottanut SSAB Americas -divisioonan ympäristöjohtaja Jon Howley.