Haasteeseen osallistuneet 30 eri alan yritystä vierailivat toistensa toimipaikoilla ja kartoittivat niiden turvallisuuteen liittyviä toimintatapoja. Lappohjan tehdas ja Nordkalk Oy Ab, Tytyrin kaivos arvioivat toistensa turvallisuusasioita. Tavoitteena oli oppia toisilta.

”Kesäkuun puolivälissä tehtaalla on takana 771 päivää ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia. Henkilöstömme on sitoutunut turvallisuustyöhön ja se on suurin tekijä siinä, että olemme päässeet turvallisuuskehityksessä näin pitkälle,” totesi turvallisuus- ja tehdaspalvelupäällikkö Ben Jansson.

”Olemme panostaneet turvallisuustyöhön ja erityisesti inhimillisiin tekijöihin liittyvään koulutukseen jo pitkään,” kertoi Ben Jansson.

Koko henkilöstö on käynyt läpi parin viime vuoden aikana Inhimilliset tekijät – koulutuksen, jonka tarkoituksena on vaikuttaa asenteisiin, jotka vaikuttavat turvallisuuteen paljon. Koulutus sisälsi 2-3 koulutustilaisuutta/henkilö/vuosi.

Turvallisuus on osa jokaista työpäivää

Viikoittain pidettävät puolen tunnin tuotantokokoukset, joihin aamu- ja iltavuoro osallistuvat yhtä aikaa, alkavat aina turvallisuusasioilla.
Turvallisuushavainnot, vaaratilanneilmoitukset sekä mahdolliset tapaturmat käsitellään järjestelmällisesti ja pyritään selvittämään juurisyyt. Joskus tapaturmien tutkinta on johtanut jopa muutoksiin tuotantolinjassa, koska toiminnan lähtökohtana on aina turvallisuus.

Joka kuukaudelle valitaan turvallisuusteema, jota käsitellään tuotantokokouksessa ja josta jaetaan tietoa inforuuduilla ja ilmoitustauluilla.

Tuotantopalaverissa läpikäyty aineisto muun muassa turvallisuuteen liittyen on saatavilla myös ilmoitustauluilla. Turvallisuus- ja tehdaspalvelupäällikkö Ben Jansson (vas.) ja työsuojeluvaltuutettu, kouluttaja Ulf Heimberg.

Perehdytykseen panostetaan

Uusien työntekijöiden perehdytysohjelma on monivaiheinen ja kestää nyt kaikkiaan noin kolme kuukautta.

“Turvallisuustyö on jatkuvaa ja järjestelmällistä. Uusi työntekijä osallistuu aluksi kolmepäiväiseen perehdytykseen, jonka jälkeen opastaja perehdyttää häntä omaan tehtävään,” kertoo työsuojeluvaltuutettu ja kouluttaja Ulf Heimberg.

”Toisena perehdytyspäivänä tehdään ensimmäinen turvakierros, jotta työntekijälle tulee heti käytännössä tutuksi turvallisuushavaintojen teko järjestelmään. Hänen kanssaan käydään läpi aiemmin tapahtuneita tapaturmia ja niiden korjaavia toimenpiteitä,” hän jatkaa.

Lappohjan tehtaalla on omat kouluttajat, jotka hoitavat työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset sekä trukkikorttikoulutukset.

Lappohjassa valmistettavien tuotteiden käyttökohteita ovat muun muassa huonekalut ja polkupyörät sekä ristikkorakenteet ja paalut rakentamiseen. Myös autoteollisuuteen toimitetaan putkituotteita.

Raaka-aine SSAB:n Lappohjan putkitehtaalle tulee pääasiassa Raahen ja Hämeenlinnan tehtailta.