Ensimmäisen neljänneksen 2017 avainluvut

Liikevaihto oli 15 739 (12 964) milj. Ruotsin kruunua
Käyttökate oli 1 627 (741) milj. kruunua
Liikevoitto oli 702 (-193) milj. kruunua
Liiketulos rahoituserien jälkeen oli 449 (-347) milj. kruunua
Tulos per osake oli 0,49 (-0,18) kruunua
Operatiivinen kassavirta oli 876 (77) milj. kruunua

Toimitusjohtajan katsaus

SSAB:n vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen liikevoitto kasvoi selvästi sekä edelliseen neljännekseen että edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 702 milj. kruunua. Tulosparannus johtui pääosin toimitusten kasvusta, hintojen noususta sekä SSAB Europe -divisioonan korkeasta ja vakaasta tuotannon tasosta. Myös SSAB Special Steels -divisioonan tulos parani huolimatta siitä, että Oxelösundin levyvalssaamo oli alkuvuodesta reilu viisi viikkoa pois toiminnasta vuoden 2016 lopulla tapahtuneen toimintahäiriön vuoksi. Divisioonan toimitukset kyettiin pitämään hyvällä tasolla konsernin tuotantojärjestelmän joustavuuden ansiosta, joka toimi yli odotusten sen suhteen, miten paljon erikoislujia teräksiä pystyttiin valmistamaan muilla tehtailla. Korkea tuotantotaso Oxelösundissa valssaamon helmikuun alussa tapahtuneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen vaikutti myös tulosparannukseen.

SSAB Special Steels -divisioona kasvaa markkinoilla rakenteellisesti asiakkaiden entistä kevyempien ja vahvempien tuotteiden kysynnän myötä. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kysyntä kasvoi useilla asiakassegmenteillä. Oxelösundin toimintahäiriö aiheutti noin 70 000 tonnin tuotantomenetykset ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Neuvotteluja tappioiden korvaamisesta käydään parhaillaan vakuutusyhtiön kanssa.

SSAB Europe -divisioonan neljännes oli vahva, taustalla oleva markkinakysyntä oli hyvä ja toimitukset kasvoivat 9 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Myös toteutuneet hinnat nousivat ja tuotanto oli korkealla tasolla. Markkinahinnat nousivat hieman vuoden alussa, mutta tasaantuivat neljänneksen loppua kohden.

Pohjois-Amerikassa toteutuneet hinnat nousivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Samanaikaisesti nousi myös romumetallin hinta, joten marginaalien vahvistuminen oli suhteellisen vaatimatonta. Myös Yhdysvaltain Mobilessa suunnitellusti toteutuneen huoltoseisokin kustannukset vaikuttivat tulokseen negatiivisesti ja toimitukset laskivat jonkin verran edellistä neljänneksestä, vaikka markkinakysyntä olikin vakaata.

SSAB:n tavoite vähentää nettovelkaansa 10 mrd. kruunulla vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen lopusta vuoden 2017 loppuun mennessä etenee suunnitellusti ja nettokassavirta ensimmäisen neljänneksen aikana oli 0,6 mrd. kruunua. Jäljellä oleva noin 2,3 mrd. kruunun nettovelan vähennys saavutetaan operatiivisen kassavirran, käyttöpääoman rakenteellisen vähentämisen sekä mahdollisesti ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myynnin avulla.

Olemme nyt siirtyneet seuraavaan vaiheeseen “Taking the Lead!” -strategiamme toteuttamisessa luotuamme viime vuonna perustan kannattavalle kasvulle kustannussäästö- ja tehokkuusohjelmallamme sekä vuoden 2016 toisella neljänneksellä toteutetun uudelleenrahoituspaketin avulla. Tavoitteemme on toimialan paras kannattavuus. Yksi painopistealue on parantaa tuottavuutta jatkuvien parannusten avulla kaikissa toiminnoissamme. Samalla jatkamme kasvuamme erikoisteräksissä ja autoteollisuus-segmentissä. Vuoden aikana jatkamme palveluliiketoimintamme edelleen kehittämistä muun muassa hankkimalla uusia kumppaneita Hardox Wearparts -verkostoomme. Pitkän tähtäimen hiilidioksidivapaan terästuotannon hankkeemme HYBRIT sai neljänneksen aikana tukea Ruotsin energiavirastolta (Energimyndighet) ja perustamme nyt yhteisyrityksen LKAB:n ja Vattenfallin kanssa hankkeen eteenpäinviemiseksi.

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017 on tänään julkistettu kokonaisuudessaan englanniksi ja ruotsiksi ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ssab.fi > SSAB-konserni > Sijoittajat > Raportit-ja-esitykset.


Kutsu SSAB:n osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2017 analyytikko- ja mediatilaisuuteen

SSAB järjestää analyytikko- ja mediatilaisuuden osavuosikatsauksensa (1.1.-31.3.2017) julkistamispäivänä tänään perjantaina 21.huhtikuuta 2017 klo 9.30 CEST (10.30 EEST) Tukholmassa. Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata myös webcast-lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla www.ssab.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

Aika ja paikka: Kello 9.30 CEST, World Trade Center (WTC) Tukholma, Kungsbron 1, konferenssihuone Manhattan.  

Puhelin:
+ 46 8 505 564 74 (Ruotsi),
+ 44 203 364 5374 (UK),
+ 1 855 753 2230 (USA). 

Webcast-linkki: Webcast-lähetykseen 

Lisätietoja:
Sijoittajasuhteet: Per Hillström, IR-johtaja, [email protected], puh. +46 70 2952 912
Media Suomessa: Atte Kaksonen, [email protected], puh. + 358 50 3143 634

Osavuosikatsausta ei julkisteta suomeksi. Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen tiivistelmä ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta pörssitiedotteesta.