SSAB on tietoyhtiö. Menestyksemme riippuu paljon työntekijöidemme osaamisesta ja sitoutumisesta. SSAB toimii maailmanlaajuisesti, ja sillä on yli 15 000 työntekijää yli 50 eri maassa ja monista eri demografisista taustoista. Tämän monimuotoisuuden hyödyntäminen on edellytys sille, että voimme tarjota erinomaisen asiakaskokemuksen. Teräsala on ollut perinteisesti miesvaltainen, eikä SSAB ole tässä poikkeus: vain 17 prosenttia työntekijöistämme on naisia.

”Uskomme, että sukupuolijakauman tasapainottaminen vaikuttaa myönteisesti tuloskulttuuriimme ja auttaa vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Kilpailu osaamisesta on kovaa, ja meidän on houkuteltava, palkattava ja pidettävä palveluksessamme tuloksellisuuttamme edistäviä työntekijöitä, joten monimuotoisuus on strateginen liiketoimintapäätös”, Martin Lindqvist toteaa.

Vuonna 2015 SSAB julkisti sukupuolten moninaisuuteen liittyvän tavoitteen kasvattaakseen naisten osuutta ylimmän johdon tehtävissä niin, että vuoden 2019 lopussa heitä olisi 30 prosenttia. SSAB:n pitkän aikavälin tavoite on lisätä naispuolisten työntekijöiden määrää yhtiön eri osissa. Naiset ylimmän johdon tehtävissä toimivat roolimalleina muille, mikä edistää kehitystä edelleen. Nopeuttaaksemme tätä prosessia käynnistimme vuonna 2016 korkeatasoisen yhtiön sisäisen mentorointiohjelman, joka osoittautui menestykseksi ja joka järjestetään uudelleen helmikuusta 2017 alkaen. Ohjelma kestää koko vuoden ja sisältää johtajuuden arvioinnin ja verkostoitumisen elementtejä.

”Tämä on yksi monista aloitteista, joilla pyritään vahvistamaan houkuttelevuuttamme työnantajana. Lisäksi näen ohjelman sekä mentoreiden että mentoroitavien yhteisenä oppimiskokemuksena, jossa nämä haastavat toinen toisiaan, vaihtavat kokemuksia, avartavat näkökulmia ja rakentavat verkostoja organisaatiossa”, toteaa henkilöstöhallinnosta ja kestävästä kehityksestä vastaava johtaja Maria Långberg.

Jos moninaisuustyö tarkoittaa vain moninaista työvoimaa, ei se kuitenkaan paranna automaattisesti työntekijöidemme sitoutumista tai taloudellisia tuloksia. SSAB pyrkii saavuttamaan yhteenkuuluvuutta painottavan johtajuus- ja yrityskulttuurin, millä tarkoitetaan, että työntekijät kokevat kuuluvansa joukkoon ja että heillä on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ja menestyä.

SSAB launching executive female mentoring program