”Olemme erittäin tyytyväisiä Energiaviraston rahoituspäätökseen. Se osoittaa, miten tärkeä tämä hanke on sekä terästeollisuudelle että askeleena kohti fossiilisista polttoaineista vapaata Ruotsia vuoteen 2045 mennessä”, sanoo SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist.

”On hienoa, että energiavirasto haluaa olla mukana tukemassa ruotsalaista teollisuutta sen pyrkimyksissä kehittää uusia, innovatiivisia ja ilmastoystävällisempiä prosesseja”, sanoo LKAB:n toimitusjohtaja Jan Moström.

”Tämä uutinen on erittäin positiivinen. Se on tärkeä lisä yhteiseen panostukseemme löytää kestävä ratkaisu hiilidioksidikysymykseen, jossa Vattenfall haluaa edistää hankkeeseen tarvittavaa sähköntuotantoa ja kestävää vetykaasun tuotantoa. Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus olla tässä edelläkävijöitä ja edistää fossiilivapaan Ruotsin hanketta”, toteaa Vattenfallin toimitusjohtaja Magnus Hall.

Ruotsin energiavirasto on jo aiemmin tukenut hankkeen esitutkimusta 7,7 miljoonalla kruunulla. Energiaviraston nyt tekemän lisärahoituspäätöksen myötä hankkeessa voidaan aloittaa useita eri tutkimusprojekteja, joissa kumppaneina ovat mm. KTH (Royal Institute of Technology in Stockholm), Luulajan teknillinen yliopisto, SWEREA MEFOS, Lundin yliopisto, Stockholms Environmental Institute ja RISE (Research Institutes of Sweden).

Tutkimusprojekteissa keskitytään mm. fossiilivapaan pellettituotannon prosessiin, vetykaasupohjaiseen pelkistykseen sekä rautasienen käyttöön valokaariuuneissa samoin kuin vedyn tuotannon tarvitsemaan sähkönjakeluun ja vedyn varastointiin. Tutkimusprojekti on kokonaisuudessaan suuruudeltaan yhteensä 99 miljoonaa kruunua, josta energiaviraston osuus on 54 miljoonaa kruunua ja kolmen aloitteentekijäyrityksen osuus yhteensä 45 miljoonaa kruunua.

”Yksi suurimmista haasteista ilmastopäästöjen osalta on vähentää teollisuuden käyttämien fossiilisten polttoaineiden määrää. Kivihiilen ja koksin vedyllä korvaamisen tutkiminen ruotsalaisessa terästeollisuudessa on sekä velvollisuus että ainutlaatuinen mahdollisuus tulevaisuuden kilpailukykymme kannalta, sanoo Ruotsin energiaviraston pääjohtaja Erik Brandsma.

Samanaikaisesti SSAB, LKAB ja Vattenfall ovat päättäneet perustaa yhteisyrityksen hiilidioksidivapaa terästeollisuus -hankkeen eteenpäinviemiseksi jatkossa. Yritys perustetaan kevään 2017 kuluessa.

SSAB, LKAB ja Vattenfall käynnistivät viime vuoden keväänä hankkeen, jonka tavoitteena on ratkaista hiilidioksidikysymys Ruotsin terästeollisuudessa. Tarkoituksena on siirtyä nykyisestä koksaamoihin ja masuuneihin perustuvasta prosessista kokonaan uuteen prosessiin, jossa päästönä syntyy hiilidioksidin sijasta vettä.

Hanke jakautuu kolmeen vaiheeseen. Esiselvitykset jatkuvat vuoden 2017 loppuun. Sen jälkeen tulevat tutkimushankkeet ja kokeet pilottilaitoksessa vuoteen 2024 saakka. Lopulta tavoitteena on kokeilla prosessia täysimittaisessa pilottilaitoksessa vuoteen 2035.

Ruotsi on sopiva kohde tällaiselle hankkeelle, sillä maassa on korkeatasoista, erikoistunutta terästeollisuutta, fossiilisesta hiilestä vapaata sähköä sekä Euroopan laadukkainta rautamalmia.

Projektin läpivieminen edellyttää myös merkittäviä kansallisia panostuksia valtiovallalta, tutkimuslaitoksilta ja korkeakouluilta seuraavien 20-25 vuoden aikana.

Lisätietoja medialle:
Atte Kaksonen, SSAB:n konserniviestintä, atte.kaksonen @ ssab.com, puh. +358 3143 634
Bo Krogvig, Kommunikationsdirektör LKAB, [email protected], puh: +46 70 867 32 50
Magnus Kryssare, pressekreterare Vattenfall, [email protected], puh: + 46 76 76956 07