Yhä useammat ajoneuvonvalmistajat ovat huomanneet, että kuumamuovaus on kallis prosessi eikä erityisen otollinen kestävän kehityksen näkökulmasta. Tähän mennessä markkinoilla ei ole ollut tarjolla sellaista kylmämuovattavien terästen valikoimaa, jolla olisi oikeanlaiset ominaisuudet. Nyt SSAB:n kylmämuovattavat AHSS-teräkset tarjoavat autonvalmistajille kustannustehokkaan ja ympäristön kannalta paremman vaihtoehdon. Luonnollisesti joskus kuumamuovaus on ainoa vaihtoehto salliessaan monimutkaisia geometrisia muotoja ja SSAB:lla on ratkaisuja myös näihin tarpeisiin.

Alexander Vigander ja Johan Eriksson Orticilta.

Uudet kylmämuovattavat teräkset on kehitetty niin, että ne pystyvät vastaamaan nykyajan ajoneuvojen lujuus- ja geometriavaatimuksiin. Eturintamassa olevat yritykset hyötyvät kilpailussa kustannusedusta. 

Helpompi hitsata ja liittää

Kylmämuovattavia teräksiä on helpompi hitsata ja liittää, mikä johtuu niiden seossuhteesta. Kylmämuovattavien sovellusten avulla voidaan myös välttää joitakin sellaisia haasteita, joita haurastuminen eri muodoissaan aiheuttaa. Kylmämuovattavat teräkset ovat myös ympäristön kannalta parempi vaihtoehto: niiden valmistuksessa ei tarvita energiaintensiivisiä kuumennusprosesseja. 

Kylmämuovauksen tärkeimmät edut ovat alhaisemmat käsittelykustannukset, mikä näkyy koneistamiskustannuksissa, tuottavuudessa ja energiankulutuksessa. Kuumamuovauksessa tarvitaan myös kalliimpaa laserviimeistelyä. 

Paremmat törmäystestitulokset

”Kun komponentti-innovaatiot sopivat teräksen ominaisuuksiin ja auton kori valmistetaan pääosin kylmämuovattavasta Docol-teräksestä, odotettavissa ovat paremmat törmäystestitulokset ja kevyempi kori”, kertoo SSAB:n liiketoiminnan kehityksen asiantuntija Kenneth Olsson.  

Lujimpia erikoislujia teräksiä pitäisi käyttää autoissa siellä, missä niiden käyttö on järkevää. SSAB pystyy tarjoamaan autoteollisuudelle kattavan tietämyksen ja kokemuksen kylmämuovattavista teräksistä. AHSS-teräksen käyttö valikoiduissa kohteissa maksaa esimerkiksi vain kolmanneksen alumiinin hinnasta.  

Lisäämällä AHSS-teräksen osuutta komponenteissa autonvalmistajat voivat sekä keventää ajoneuvojen painoa että lisätä kierrätettävien osien osuutta. Docol-teräksen lujuus-painosuhteen ansiosta voidaan käyttää ohuempia teräksiä ilman, että lujuudesta tarvitsee tinkiä. Tämä parantaa polttoainetehokkuutta ja ajettavuutta sekä pienentää kustannuksia. 

Docol in bumpers help shed weight and improve bumper performance