”Kestävän kehityksen kysymysten integrointi koko toimintaan on SSAB:n liiketoimintamallin, vision ja strategian tärkeä osa”, toteaa SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist. Kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta alkaa tulla myös entistä selkeämpi kilpailuetu asiakassuhteissamme eri puolilla maailmaa. Meille se on lähestymistapa, joka sekä edistää kannattavuutta kaikkien osapuolten kannalta että johtaa samalla kestävämpään kehitykseen globaalista näkökulmasta.
”Tässä Ruotsin kansallisessa verkostossa toivomme voivamme edistää aktiivisesti kokemusten vaihtoa yritysten ja Ruotsin hallituksen välillä sekä myös nostaa kysymyksiä elinkeinoelämän agendalle.”

Swedish Leadership for Sustainable Development on verkosto, johon kuuluu yli 20 johtavaa ruotsalaista yritystä ja kansalaisjärjestöjä, joilla on kytkös Ruotsiin. Verkosto sai alkunsa vuonna 2013, ja sitä koordinoi Ruotsin kehitysavusta vastaava viranomainen Sida. SLSD:stä on tullut myös oppimisfoorumi ja alusta uusille kumppanuuksille, konkreettisille projekteille ja yhteistyömalleille köyhyyden vähentämiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

YK:n uudet globaalit kestävän kehityksen tavoitteet
(Sustainable Development Goals, SDG) luovat pohjan verkoston työlle, jossa on paljolti kyse sellaisten kumppanuuksien rakentamisesta, joihin osallistuvat niin valtiot, elinkeinoelämä kuin kansalaisyhteiskuntakin. Yksityinen sektori vastaa jo suurimmasta osasta investointeja maailman alhaisen ja keskitulotason maissa. Osallistuva ja kauaskantoisesti vastuuta kantava elinkeinoelämä onkin ratkaiseva työpaikkojen luomisen, markkinoiden vahvistamisen ja kestävien yhteiskuntien rakentamisen kannalta.

Globaalien tavoitteiden omaksumisen lisäksi verkoston jäseniä yhdistää yhteinen sitoumus edistää – ydintoimintojensa kautta ja yhteistyössä muiden kanssa – näiden tavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  •  pienentämällä ympäristövaikutusta ja käyttämällä resursseja tehokkaammin
  •  luomalla kohtuullisiin ehtoihin perustuvia työpaikkoja 
  •  vastustamalla korruptiota ja epäeettistä toimintaa.

Kerran vuodessa järjestetään koko verkoston tapaaminen toimitusjohtajatasolla, jolloin arvioidaan vuoden aikana tehtyä työtä ja määritellään kehykset ja suuntaviivat seuraavalle toimintavuodelle.

linkki Sidan kotisivulle