Neuvottelujen tuloksena voi olla palvelukeskuksen sulkeminen. Vaihtoehtona tutkitaan myös toimintojen myyntiä. Neuvottelut kestävät minimissään kuusi viikkoa. Mahdolliset henkilöstövähennykset on tarkoitus toteuttaa pääosin vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Uudenkaupungin palvelukeskus on organisatorisesti osa SSAB Services -liiketoimintayksikköä, joka kuuluu SSAB Special Steels -divisioonaan. SSAB Services vastaa SSAB:n laajennetusta globaalista palvelutarjonnasta eli Wear Services- ja Shape-liiketoiminnoista.

Uudenkaupungin palvelukeskus on keskittynyt laserhitsattujen tuotteiden toimituksiin. Keskuksen toiminta on ollut tappiollista ja toiminnan jatkaminen vaatisi merkittäviä lisäinvestointeja. Lisäksi yksikköä työllistänyt merkittävä junavaunujen osien toimitus päättyy tämän vuoden loppuun mennessä vähentäen toimitusvolyymeja selvästi.

Mediayhteydenotot:
Atte Kaksonen, SSAB:n konserniviestintä, Suomi, atte.kaksonen
@ssab.com,
puhelin: +358 50 3143 634