OSMET-projekti on esitutkimus projektissa, jossa arvioidaan mahdollisuuksia käyttää sellu- ja paperiteollisuuden lietteitä masuunibriketeissä. Tämä tuo mukanaan muun muassa seuraavia synergioita: kaatopaikoille päätyy vähemmän materiaalia, ensiömateriaaleja (sementtiä ja kalkkia) tuotetaan vähemmän, raaka-ainekustannukset pienenevät ja lopputuloksena saadaan reaktiivisempi briketti, joka vaatii vähemmän energiaa masuunissa tapahtuvassa pelkistyksessä.

“Merox työskentelee aina kehittääkseen uusia tuotteita ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja SSAB:lle. Tämä esitutkimus on yksi osa tätä palapeliä,” sanoo tutkimuspäällikkö Diana Orrling Meroxilta. Merox on lähettänyt brikettimateriaalia SwereaMefosille, jossa se briketöidään laboratoriossa koeluonteisesti käyttäen briketeissä erilaisia SCA:lta saatuja orgaanisia lietteitä. Lietteiden sopivuus masuuniin arvioidaan, minkä jälkeen tehdään kokeita tasalaatuisten brikettien valmistamiseksi.

Meroxin missio on SSAB:n terästuotannon sivutuotteiden, romujen ja jätteiden käsittelyn optimointi Suomessa ja Ruotsissa. Läheisellä yhteistyöllä SSAB:n muiden yksiköiden kanssa Merox kehittää uusia tapoja kierrättää materiaaleja teräsprosessissa. Merox myös myy sivutuotteita ulkopuolisille asiakkaille. Jos jollekin materiaalille ei ole käyttökohdetta, se varastoidaan vastuullisesti mahdollista myöhempää käyttöä varten. Merox on samalla keskeinen "käytännön työkalu", jolla SSAB tavoittelee kestävän kehityksen tavoitteidensa saavuttamista. Merox käsittelee vuosittain noin neljä miljoonaa tonnia erilaisia sivu- ja kierrätystuotteita sekä jätteitä. Voikin kuvitella noin 100 000 täysperävaunurekkaa aivan perätysten. Niiden letka ulottuisi jotakuinkin Oxelösundista Borlängen ja Luulajan kautta Raaheen ja edelleen Hämeenlinnaan, yhteensä noin 1 900 km:n matkan. Tämä kuvaa Meroxin toimintojen laajuutta.

OSMET-projekti on yksi 36 ehdotuksesta, joille myönnettiin rahoitusta Vinnovan Challenge-Driven Innovation Program -innovaatio-ohjelmassa. Kaiken kaikkiaan ohjelmaan lähetettiin 168 hakemusta. ”Tässä tapauksessa käytämme useita eri jäännösainevirtoja kasvattaaksemme mukana oleville yrityksille syntyvää taloudellista arvoa: saamme aikaan raaka-ainesäästöjä sekä pienennämme kaatopaikka-, sementti- ja energiakustannuksia. Lisäksi yhteiskunta uusiokäyttää resursseja sen sijaan, että se turvautuisi perinteisiin vähäisempää arvoa tuottaviin ratkaisuihin (kalkitukseen, rakennemateriaaleihin jne.) tai toimittaisi materiaaleja kaatopaikoille,” Diana Orrling jatkaa.

Ryhmässä on mukana asiantuntijoita seuraavilta tahoilta: SSAB, SwereaMefos, SCA (hygienia- ja metsätuoteyhtiö), Ruotsin maataloustieteellisen yliopiston biopolttoaineteknologian keskus, SLU Holding ja Merox.

Lopputuloksesta riippumatta projektissa on jo nyt saavutettu jotain: yhteinen askel eteenpäin sivutuotteiden tehokkaammassa käytössä. ”Jos tulokset ovat positiivisia, tutkimusta jatketaan laatimalla esitys pilottikokeiden suorittamisesta: tarkoituksenamme on parantaa biolietteitä sekä suorittaa lisää laboratoriokokeita ja lopulta laajamittaisia kokeita Meroxilla valmistetuilla briketeillä, jotka arvioidaan sitten SSAB:llä. Ympäristövaikutuksia, taloudellisia vaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia tutkitaan arvoketjuanalyysilla,” kertoo Diana Orrling.