Infrastructure news

Kategoria ja tunnisteet

Related articles

tammi 27 2023

Liikearvon arvonalentuminen neljännellä neljänneksellä

SSAB kirjaa 33,3 miljardin Ruotsin kruunun arvonalentumistappion liittyen konsernin 33,6 miljardin kruunun liikearvoon. Arvonalentuminen raportoidaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä, eikä se vaikuta kassavirtaan. SSAB:llä on vahva taloudellinen asema, eikä arvonalentuminen vaikuta yhtiön kykyyn noudattaa osinkopolitiikkaansa.

tammi 27 2023

SSAB julkisti tänään vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteensa

SSAB julkisti tänään tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2022. Raportti on saatavilla englanniksi ja ruotsiksi yhtiön verkkosivuilla. Neljännen vuosineljänneksen avainluvut • Liikevaihto oli 30 138 (27 337) milj. Ruotsin kruunua • Oikaistu liiketulos oli 3 768 (6 961) milj. kruunua • Oikaistu osakekohtainen tulos oli 3,18 (5,30) kruunua • Liikearvon (Goodwill) 33,3 mrd. kruunun arvonalentuminen esitetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä • Nettokassavaranto oli 14,3 (2,3) mrd. kruunua • Hallitus esittää, että vuodelta 2022 jaetaan osinkoa 8,70 (5,25) kruunua osakkeelta. SSAB:n vahvan taloudellisen aseman ansiosta yhtiökokoukselle ehdotetaan myös valtuutusta ostaa takaisin enintään 10 % yhtiön omista osakkeista. Koko vuoden 2022 avainluvut Liikevaihto oli 128 745 (95 891) milj. Ruotsin kruunua Liiketulos oli -4 355 (18 837) milj. kruunua sisältäen liikearvon 33,3 mrd. kruunun arvonalentumisen ja oikaistu liiketulos oli 29 283 (18 837) milj. kruunua Osakekohtainen tulos oli -10,57 (14,24) kruunua ja oikaistu osakekohtainen tulos 22,38 (14,24) kruunua

tammi 27 2023

Goodwill impairment during the fourth quarter

SSAB makes an impairment charge of SEK 33.3 billion related to the Group’s total goodwill of SEK 33.6 billion. The impairment is reported as an item affecting comparability in the fourth quarter of 2022 and does not affect cash flow. SSAB has a strong financial position and the ability to pursue its dividend policy is unaffected.