Ilman merkintäoikeuksia merkittyjen osakkeiden allokointi on tehty esitteessä esiteltyjen periaatteiden mukaisesti. Ilmoitus koskien Euroclear Swedeniin rekisteröitävien ja Nasdaq Tukholmaan kaupankäynnin kohteeksi tulevien osakkeiden allokointia lähetetään vain niille, joille osakkeita on allokoitu. Ilmoitus koskien Euroclear Finlandiin rekisteröitävien ja Nasdaq Helsinkiin kaupankäynnin kohteeksi tulevien osakkeiden allokointia lähetetään sekä niille, joille osakkeita on allokoitu, että niille, joille osakkeita ei ole allokoitu. Merkintäoikeusannin seurauksena SSAB:n osakepääoma kasvaa 4 229 190 380,80 Ruotsin kruunulla 4 833 360 488,00 Ruotsin kruunusta yhteensä 9 062 550 868,80 Ruotsin kruunuun, ja osakkeiden lukumäärä nousee 480 589 816 osakkeella 549 245 510 osakkeesta yhteensä 1 029 835 326 osakkeeseen.

Uudet B-sarjan osakkeet, jotka merkittiin merkintäoikeuksia käyttämällä, rekisteröitiin Ruotsin kaupparekisteriin (Swe: Bolagsverket) 23.6.2016. Väliaikaisten osakkeiden (”BTA”) viimeisen kaupankäyntipäivän odotetaan olevan 30.6.2016. Kaupankäynnin uusilla B-sarjan osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä 6.7.2016.

Uudet B-sarjan osakkeet, jotka merkittiin ilman merkintäoikeuksia, odotetaan rekisteröitävän Ruotsin kaupparekisteriin arviolta 5.7.2016 ja kaupankäynnin niillä odotetaan alkavan Nasdaq Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä 7.7.2016.

Pankkisyndikaatti ja oikeudelliset neuvonantajat
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Handelsbanken Capital Markets, Nordea Bank AB (publ) ja Swedbank AB (publ) toimivat pääjärjestäjinä ja Mannheimer Swartling Advokatbyrå SSAB:n oikeudellisena neuvonantajana merkintäoikeusannin yhteydessä. 

Lisätietoja
Liisa-Maija Seppänen, Sijoittajasuhdepäällikkö,
[email protected], +358 20 593 9232

SSAB AB (publ) julkaisee tässä lehdistötiedotteessa olevat tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain mukaisesti. Tiedot toimitettiin julkisesti julkaistaviksi 27.6.2016 kello 8.30 CEST. 

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tässä lehdistötiedotteessa olevat tiedot eivät sisällä tai muodosta tarjousta ostaa, merkitä tai muuten tehdä liiketoimia osakkeilla, merkintäoikeuksilla tai muilla SSAB:n arvopapereilla. Kaikki tarjoukset henkilöille, joita SSAB:n osakkeiden merkitseminen koskee, tehdään ainoastaan aiemmin julkaistulla listalleottoesitteellä.

Tätä lehdistötiedotetta ei saa julkaista tai levittää, suoraan tai epäsuorasti, Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa osallistuminen vaatisi lisäksi esitteitä, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä, kuin niitä, joita Ruotsin, Suomen, Tanskan, Britannian tai Irlannin lainsäädäntö vaatii. Tätä lehdistötiedotetta ei saa myöskään levittää tällaisissa maissa tai maihin tai mihinkään muuhun maahan, jossa levittäminen vaatii tällaisia toimenpiteitä tai rikkoisi muuten sovellettavaa sääntelyä. Mikä tahansa epäonnistuminen kuvattujen rajoitusten noudattamisessa voi johtaa sovellettavan arvopaperisääntelyn rikkomiseen.

Merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai SSAB:n osakkeita ei ole rekisteröity tai tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Arvopaperilaki”), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai osakkeita saa tarjota, merkitä, myydä, myydä edelleen, toimittaa tai muuten siirtää, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu, ja relevantin Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen arvopaperilakien mukaisesti.

Tässä tarkoitettuja arvopapereita ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä näitä arvopapereita ole tarkoitus tarjota julkisesti Yhdysvalloissa. Tämä lehdistötiedote sisältää tiettyjä tulevaisuutta koskevia tietoja, jotka heijastavat SSAB:n nykyistä käsitystä tulevista tapahtumista sekä taloudellisesta ja toiminnallisesta kehityksestä. Sanat kuten ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”voi”, ”suunnittelee”, ”uskoo” ja muut ilmaisut, jotka antavat viitteitä tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai trendeistä ja jotka eivät perustu historiallisiin faktoihin, muodostavat tulevaisuutta koskevia tietoja. Tulevaisuutta koskeviin tietoihin liittyy luonnostaan sekä tunnettuja että tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne riippuvat tulevista tapahtumista ja olosuhteista. Tulevaisuutta koskevat tiedot eivät ole tae tulevista tuloksista tai kehityksestä ja todelliset lopputulokset voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa tiedoissa esitetyistä lausumista.