Listalleottoesitteen voi, tietyin lainsäädäntöön liittyvin rajoituksin, tilata myös sähköpostitse osoitteesta [email protected] tai puhelimitse numerosta +358 (0) 205 923 242.

Suomenkielinen markkinointiesite on saatavilla Nordean internetsivuilla osoitteessa www.nordea.fi/osakkeet ja ruotsinkielinen Swedbankin sivuilla osoitteessa www.swedbank.se/prospectus. Markkinointiesite sekä kaikki muu merkintäoikeusantiin liittyvä tieto julkaistaan myös SSAB:n internetsivuilla osoitteessa www.ssab.fi/ssab-konserni/sijoittajat.

Taloudelliset ja oikeudelliset neuvonantajat
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Handelsbanken Capital Markets, Nordea Bank AB (publ) ja Swedbank AB (publ) toimivat osakeannin Pääjärjestäjinä ja Mannheimer Swartling Advokatbyrå oikeudellisena neuvonantajana SSAB:lle merkintäoikeusannin yhteydessä.

Lisätietoja

Andreas Koch, IR-johtaja,
[email protected], +46 8 454 57 29

Viktoria Karsberg, Ulkoisen viestinnän johtaja,
[email protected], +46 8 454 57 34

Liisa-Maija Seppänen, Sijoittajasuhdepäällikkö

[email protected], +358 20 593 9232

SSAB AB (publ) julkaisee tässä lehdistötiedotteessa olevat tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain mukaisesti. Tiedot toimitettiin julkisesti julkaistaviksi 31.5.2016 kello 8.30 CEST.

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tässä lehdistötiedotteessa olevat tiedot eivät sisällä tai muodosta tarjousta ostaa, merkitä tai muuten tehdä liiketoimia osakkeilla, merkintäoikeuksilla tai muilla SSAB:n arvopapereilla. Kaikki tarjoukset henkilöille, joita SSAB:n osakkeiden merkitseminen koskee, tehdään ainoastaan listalleottoesitteellä, jonka SSAB julkaisi tänään.

Tätä lehdistötiedotetta ei saa julkaista tai levittää, suoraan tai epäsuorasti, Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa osallistuminen vaatisi lisäksi esitteitä, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä, kuin niitä, joita Ruotsin, Suomen, Tanskan, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Irlannin lainsäädäntö vaatii. Tätä lehdistötiedotetta ei saa myöskään levittää tällaisissa maissa tai maihin tai mihinkään muuhun maahan, jossa levittäminen vaatii tällaisia toimenpiteitä tai rikkoisi muuten sovellettavaa sääntelyä. Mikä tahansa epäonnistuminen kuvattujen rajoitusten noudattamisessa voi johtaa sovellettavan arvopaperisääntelyn rikkomiseen.

Merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai SSAB:n osakkeita ei ole rekisteröity tai tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Arvopaperilaki”), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai osakkeita saa tarjota, merkitä, myydä, myydä edelleen, toimittaa tai muuten siirtää, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu, ja relevantin Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen arvopaperilakien mukaisesti.

Tässä tarkoitettuja arvopapereita ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä näitä arvopapereita ole tarkoitus tarjota julkisesti Yhdysvalloissa. Tämä lehdistötiedote sisältää tiettyjä tulevaisuutta koskevia tietoja, jotka heijastavat SSAB:n nykyistä käsitystä tulevista tapahtumista sekä taloudellisesta ja toiminnallisesta kehityksestä. Sanat kuten ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”voi”, ”suunnittelee”, ”uskoo” ja muut ilmaisut, jotka antavat viitteitä tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai trendeistä ja jotka eivät perustu historiallisiin faktoihin, muodostavat tulevaisuutta koskevia tietoja. Tulevaisuutta koskeviin tietoihin liittyy luonnostaan sekä tunnettuja että tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne riippuvat tulevista tapahtumista ja olosuhteista. Tulevaisuutta koskevat tiedot eivät ole tae tulevista tuloksista tai kehityksestä ja todelliset lopputulokset voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa tiedoissa esitetyistä lausumista.