• SSAB:n kaksi suurinta osakkeenomistajaa, Industrivärden ja Solidium, ovat sitoutuneet merkitsemään osuuksiensa mukaisessa suhteessa osakkeita merkintäetuoikeusannissa. Jäljelle jäävän määrän osalta SSAB on saanut pankkisyndikaatilta, Crédit Agricole Corporate and Investment Bankilta, Handelsbanken Capital Marketsilta, Nordea Bank AB:lta (publ) ja Swedbank AB:lta (publ) (yhdessä ”Pääjärjestäjät”), sitoumuksen (standby underwriting commitment) osakkeiden merkitsemisestä tavanomaisin ehdoin
  • Lisäksi Swedbank Robur ja LKAB, jotka yhdessä edustavat 4,4 prosenttia pääomasta ja 5,5 prosenttia äänistä, ovat ilmaisseet tukensa merkintäetuoikeusannille sekä aikeensa äänestää merkintäetuoikeusannin puolesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa
  • Yhteensä 9,6 miljardin Ruotsin kruunun suuruinen laina-aikojen, lainasopimusten ja olemassa olevien pankkitakausten laajentaminen takaa Yhtiölle maksuvalmiuden ja pitkän aikavälin rahoituksen tuleville vuosille (ehdollinen merkintäetuoikeusannin toteutumiselle)
  • Merkintäetuoikeusanti yhdistettynä ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myyntiin ja operatiivisen kassavirran tuottamiseen mahdollistavat SSAB:n nettovelan pienentämisen noin 10 miljardilla Ruotsin kruunulla ja nettovelkaantumisasteen alentumisen noin 30 prosenttiin vuoden 2017 loppuun mennessä, mikä on linjassa Yhtiön pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden kanssa
  • Lisääntynyt taloudellinen joustavuus antaa SSAB:lle paremmat valmiudet toteuttaa strategiaansa, jonka tavoitteena on tulla alan johtavaksi lujien terästen tuottajaksi ja globaaliksi lisäarvoa tuottavien palveluiden tarjoajaksi, sekä vahvistaa SSAB:n asemaa markkinajohtajana Pohjoismaiden ja Pohjois-Amerikan kotimarkkinoilla

Tämän kattavan rahoituspaketin avulla voimme keskittyä täysipainoisesti toimintoihin, jotka edesauttavat meitä saavuttamaan uudelleen toimialan parhaan kannattavuuden. Selvästi vahvempi rahoitusasema tarkoittaa, että voimme paremmin hyödyntää markkinoiden mahdollisuuksia ja lisätä kannattavaa kasvua painopistealueillamme. Samalla olemme vahvempia selviytymään alhaisen kysynnän kausista, sanoo toimitusjohtaja Martin Lindqvist.

Tausta ja perustelut

SSAB:lla on ainutlaatuinen maailmanlaajuinen asema lujien terästen tuottajana ja lisäarvoa tuottavien palvelujen tarjoajana, sekä johtava asema Pohjoismaiden ja Pohjois-Amerikan kotimarkkinoilla. Rautaruukin kanssa tehdyn onnistuneen yhdistymisen jälkeen SSAB on keskittynyt yhtiöiden yhdistämiseen ja kustannussäästöohjelmien toteuttamiseen, ja jatkaa nyt liiketoimintamallinsa kehittämistä. Uusi liiketoimintamalli pitää sisällään tuotevalikoiman kehittämisen siten, että lujien terästen ja muiden premium-tuotteiden osuutta kasvatetaan, palvelu- ja jälkimarkkinatoimintoihin panostetaan entistä enemmän sekä kasvetaan kiinnostavilla markkinasegmenteillä, hyvin investoidun tuotantokapasiteetin avulla.

SSAB tekee nyt mittavia toimenpiteitä taseensa vahvistamiseksi, jotta sillä olisi paremmat edellytykset saavuttaa toimialan paras kannattavuus. Nämä toimenpiteet saattavat SSAB:n kilpailukykyiseen taloudelliseen asemaan, joka yhdessä liiketoimintamallin muutoksen kanssa mahdollistaa pitkän aikavälin kannattavan kasvun ja kilpailukyvyn.

Yhtiön ehdottamat toimenpiteet taseen vahvistamiseksi ja joustavuuden parantamiseksi sisältävät noin 5 miljardin Ruotsin kruunun merkintäetuoikeusannin. Merkintäetuoikeusanti yhdistettynä ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien divestointiin ja operatiivisen kassavirran tuottamiseen odotetaan vahvistavan Yhtiön tasetta, vähentävän nettovelkaa noin 10 miljardilla Ruotsin kruunulla ja alentavan nettovelkaantumisastetta noin 30 prosenttiin vuoden 2017 loppuun mennessä, mikä on linjassa Yhtiön pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden kanssa.

Tehtyihin lisätoimenpiteisiin kuuluu 3,2 miljardin Ruotsin kruunun lainojen laina-aikojen pidentäminen, 3,7 miljardin Ruotsin kruunun olemassa olevien pankkitakausten laajentaminen sekä uusi, viisivuotinen (3+1+1 vuotta) 300–500 miljoonan euron suuruinen syndikoitu RCF-laina (kolme kumppanuuspankkia ovat sitoutuneet 300 miljoonaan euroon ja jäljellä oleva määrä syndikoidaan muille kumppanuuspankeille). Osakkeenomistajien ja pankkien tarjoaman rahoituspaketin odotetaan turvaavan uudelleenrahoitustarpeet seuraavan 3–5 vuoden ajalle. Osa rahoituspaketista on ehdollinen merkintäetuoikeusannin toteutumiselle.

Merkintäoikeusannin ehdot

Edellyttäen, että 27.5.2016 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy päätöksen, SSAB:n hallitus on päättänyt toteuttaa B-sarjan osakkeiden merkintäetuoikeusannin, joka on kooltaan noin 5 miljardia Ruotsin kruunua ennen annista aiheutuvia kuluja. Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia B-sarjan osakkeita merkintäetuoikeusannissa täsmäytyspäivänä omistettujen osakkeiden kokonaislukumäärän suhteessa riippumatta siitä, omistavatko he A-sarjan osakkeita vai B-sarjan osakkeita.

Ilman merkintäetuoikeuksien käyttämistä merkityt B-sarjan osakkeet allokoidaan ensisijaisesti niille, jotka ovat merkinneet B-sarjan osakkeita merkintäetuoikeuksilla osakkeiden merkintään käytettyjen merkintäetuoikeuksien suhteessa riippumatta siitä, ovatko he osakkeenomistajia täsmäytyspäivänä vai ei, toissijaisesti muille tahoille, jotka ovat ilmaisseet yhtiölle kiinnostuksestaan merkitä B-sarjan osakkeita ilman merkintäetuoikeuksia sanottujen kiinnostustenosoituksien suhteessa ja kolmanneksi Pääjärjestäjille niiden antamien sitoumusten suhteessa.

Osakepääoman korotus, liikkeelle laskettavien osakkeiden lukumäärä ja merkintähinta merkintäetuoikeusannissa odotetaan julkistettavan viimeistään 24.5.2016.

Merkintäaika alkaa 3.6.2016 ja päättyy 17.6.2016 (tämä päivä mukaan lukien), tai hallituksen päättämänä myöhempänä ajankohtana. Kaupankäynnin merkintäetuoikeuksilla odotetaan tapahtuvan 3.6.2016 ja 15.6.2016 (tämä päivä mukaan lukien) välisenä aikana niiden osakkeiden osalta, jotka ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa, ja 3.6.2016 ja 13.6.2016 (tämä päivä mukaan lukien) välisenä aikana niiden osakkeiden osalta, jotka ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä.

Hallituksen päätös merkintäetuoikeusannista edellyttää 27.5.2016 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää. Lisätietoja on saatavilla kutsusta ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka julkaistaan pian erillisenä lehdistötiedotteena.

Osakkeenomistajien tuki ja merkintäsitoumukset

Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa, Industrivärden ja Solidium, jotka edustavat yhteensä 28,7 prosenttia pääomasta ja 29,3 prosenttia äänistä, ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeita osuuksiensa mukaisessa suhteessa merkintäetuoikeusannissa. Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat myös sitoutuneet äänestämään merkintäetuoikeusannin puolesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Jäljelle jäävän määrän osalta Pääjärjestäjät ovat antaneet tavanomaisin ehdoin sitoumuksen (standby underwriting commitment) merkitä merkitsemättä jääneet osakkeet.

Lisäksi Swedbank Robur ja LKAB, jotka yhdessä edustavat 4,4 prosenttia pääomasta ja 5,5 prosenttia äänistä, ovat ilmaisseet tukensa merkintäetuoikeusannille sekä aikeensa äänestää merkintäetuoikeusannin puolesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Merkintäetuoikeusannin alustava aikataulu

24.5.2016 Täydellisten ehtojen julkaiseminen, mukaan lukien merkintähinta ja merkintäsuhde
27.5.2016 Hallituksen päättämä merkintäetuoikeusanti ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi
27.5.2016 Viimeinen kaupankäyntipäivä osakkeilla, jotka sisältävät oikeuden osallistua merkintäetuoikeusantiin
30.5.2016 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä osakkeilla, jotka eivät sisällä oikeutta osallistua merkintäetuoikeusantiin
31.5.2016 Listalleottoesitteen arvioitu julkaisupäivä
31.5.2016 Täsmäytyspäivä merkintäetuoikeusantiin osallistumiselle, eli osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity osakeluetteloon tänä päivänä, saavat merkintäetuoikeuksia merkintäetuoikeusantiin osallistumiseen
3.6.–15.6.2016 Kaupankäyntiaika merkintäetuoikeuksilla Nasdaq Tukholmassa
3.6.–13.6.2016 Kaupankäyntiaika merkintäetuoikeuksilla Nasdaq Helsingissä
3.6.–17.6.2016 Merkintäaika
Arviolta
22.6.2016
Merkintäetuoikeusannin alustavan tuloksen julkistaminen
Arviolta
27.6.2016
Merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen julkistaminen

Taloudelliset ja oikeudelliset neuvonantajat

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Handelsbanken Capital Markets, Nordea Bank AB (publ) ja Swedbank AB (publ) toimivat taloudellisina neuvonantajina ja Mannheimer Swartling Advokatbyrå oikeudellisena neuvonantajana SSAB:lle merkintäetuoikeusannin yhteydessä.

Tukholmassa, 22.4.2016

SSAB AB (publ)

Hallitus

Kutsu SSAB:n osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2016 esitykseen

SSAB järjestää osavuosikatsauksensa esittelytilaisuuden perjantaina 22. huhtikuuta 2016 klo 9.30 CEST Tukholmassa. Osavuosikatsaus julkaistaan samana päivänä noin klo 7.30 CEST.

Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata myös webcast-lähetyksenä Yhtiön internet-sivuilla www.ssab.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

Aika ja paikka: World Trade Center (WTC) Tukholma, Kungsbron 1, konferenssihuone Manhattan, kello 9.30 CEST.

Puhelinnumerot:

+ 46 8 505 564 74 (Ruotsi),

+ 44 203 364 5374 (UK),

+ 1 855 753 2230 (USA).

Webcast-Linkki: Webcast-lähetykseen

Lisätietoja

Andreas Koch, IR-johtaja, 

[email protected], +46 8 454 57 29

Viktoria Karsberg, Ulkoisen viestinnän johtaja,
[email protected], +46 8 454 57 34

Patrik Juhlin, Konsernin rahoitusjohtaja (treasurer),
[email protected], +46 8 454 5744

SSAB AB (publ) julkaisee tässä lehdistötiedotteessa olevat tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain mukaisesti. Tiedot toimitettiin julkisesti julkaistaviksi 22.4.2016 kello 7.15 CEST.


TÄRKEITÄ TIETOJA

Tässä lehdistötiedotteessa olevat tiedot eivät sisällä tai muodosta tarjousta ostaa, merkitä tai muuten tehdä liiketoimia osakkeilla, merkintäoikeuksilla tai muilla SSAB:n arvopapereilla. Kaikki tarjoukset henkilöille, joita SSAB:n osakkeiden merkitseminen koskee, tehdään ainoastaan listalleottoesitteellä, jonka SSAB odottaa julkaisevansa arviolta 31.5.2016.

Tätä lehdistötiedotetta ei saa julkaista tai levittää, suoraan tai epäsuorasti, Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa osallistuminen vaatisi lisäksi esitteitä, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä, kuin niitä, joita Ruotsin, Suomen, Tanskan, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Irlannin lainsäädäntö vaatii. Tätä lehdistötiedotetta ei saa myöskään levittää tällaisissa maissa tai maihin tai mihinkään muuhun maahan, jossa levittäminen vaatii tällaisia toimenpiteitä tai rikkoisi muuten sovellettavaa sääntelyä. Mikä tahansa epäonnistuminen kuvattujen rajoitusten noudattamisessa voi johtaa sovellettavan arvopaperisääntelyn rikkomiseen.

Merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai SSAB:n osakkeita ei ole rekisteröity tai tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Arvopaperilaki”), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai osakkeita saa tarjota, merkitä, myydä, myydä edelleen, toimittaa tai muuten siirtää, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu, ja relevantin Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen arvopaperilakien mukaisesti.

Tämä lehdistötiedote sisältää tiettyjä tulevaisuutta koskevia tietoja, jotka heijastavat SSAB:n nykyistä käsitystä tulevista tapahtumista sekä taloudellisesta ja toiminnallisesta kehityksestä. Sanat kuten ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”voi”, ”suunnittelee”, ”uskoo” ja muut ilmaisut, jotka antavat viitteitä tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai trendeistä ja jotka eivät perustu historiallisiin faktoihin, muodostavat tulevaisuutta koskevia tietoja. Tulevaisuutta koskeviin tietoihin liityy luonnostaan sekä tunnettuja että tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne riippuvat tulevista tapahtumista ja olosuhteista. Tulevaisuutta koskevat tiedot eivät ole tae tulevista tuloksista tai kehityksestä ja todelliset lopputulokset voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa tiedoissa esitetyistä lausumista. Tässä tarkoitettuja arvopapereita ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä näitä arvopapereita ole tarkoitus tarjota julkisesti Yhdysvalloissa.