Toimitusjohtajan katsaus
SSAB:n vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen liiketappio ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 190 milj. kruunua, eli liiketulos parani edellisestä neljänneksestä 612 milj. kruunua. Tulosparannus johtui pääasiassa kasvaneista toimitusmääristä, alemmista kunnossapitokustannuksista ja positiivisista synergiavaikutuksista. Alemmat keskimääräiset myyntihinnat heikensivät tulosta. Myynnin kasvu ensimmäisellä neljänneksellä johti korkeampaan sidottuun käyttöpääomaan, minkä vuoksi nettokassavirta oli lievästi negatiivinen.

Toimitukset kasvoivat edellisestä neljänneksestä, jolloin ne olivat erittäin matalalla tasolla. Kasvu johtui pääosin siitä, että todellinen kysyntä vastasi taustalla olevaa markkinakysyntää. Neljänneksen heikon alun jälkeen terästen myyntihinnat ovat nousseet sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa, joskin hyvin alhaiselta tasolta. Toisella neljänneksellä arvioimme taustalla olevan markkinakysynnän jatkuvan vakaana yhtiön päämarkkinoilla ja hintojen nousevan hieman.

Olemme tänään ilmoittaneet toimenpiteistä taseen vahvistamiseksi noin 5 miljardin Ruotsin kruunun suuruisen B-sarjan osakkeiden merkintäetuoikeusannin avulla. SSAB:n kaksi suurinta osakkeenomistajaa, Industrivärden ja Solidium, ovat sitoutuneet merkitsemään osuuksiensa mukaisessa suhteessa osakkeita merkintäetuoikeusannissa.

Jäljelle jäävän määrän osalta SSAB on saanut neljältä pankilta standby-sitoumuksen osakkeiden merkitsemisestä tavanomaisin ehdoin.  Lisäksi Swedbank Robur ja LKAB ovat ilmaisseet tukensa merkintäetuoikeusannille sekä aikeensa äänestää merkintäetuoikeusannin puolesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa.  SSAB on sopinut uudelleenrahoituspaketista (osittain ehdollinen merkintäetuoikeusannin toteutumiselle), jonka avulla vähennetään merkittävästi seuraavan 3-5 vuoden aikana erääntyvien lainojen määrää ja pidennetään lainasopimusten kestoa.

SSAB nostaa jälleen käynnissä olevien kustannussäästöohjelmiensa tavoitetta. Näistä Rautaruukin hankinnasta syntyneet kustannussäästöt muodostavat suurimman osan. Tavoitteena on nyt, että vuotuista kustannustasoa on alennettu 2,8 miljardilla kruunulla, nousua 300 milj. kruunua, vuoden 2017 aikana verrattuna Rautaruukin hankinnan toteuttamisajankohtaan.

Näillä toteutetuilla toimenpiteillä varmistetaan liiketoiminnan kehittäminen pitkällä aikavälillä, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme. Merkittävästi vahvempi taloudellinen asema antaa meille hyvän perustan hyödyntää markkinoiden mahdollisuuksia ja kasvaa tarkoin määritellyillä painopistealueillamme. Samalla olemme vahvempia selviytymään alhaisen kysynnän kausista. SSAB:n tavoitteena on saavuttaa terästeollisuuden johtava kannattavuus. Tähän meillä on erinomaiset lähtökohdat erikoisterästemme ainutlaatuisen aseman ja vahvojen kotimarkkina-asemiemme kautta.

Kestävän kehityksen edistäminen on yhä keskeisempi osa liiketoimintaamme. Vaikka SSAB:n nykyinen tuotantojärjestelmä onkin jo nyt yksi maailman tehokkaimmista hiilidioksidipäästöjen kannalta, tähtäämme vielä korkeammalle. Yhdessä LKAB:n ja Vattenfallin kanssa olemme käynnistäneet projektin, jonka tavoitteena on valmistaa terästä täysin ilman hiilidioksidipäästöjä. Ruotsilla on ainutlaatuiset edellytykset saavuttaa visio hiilidioksidivapaasta terästuotannosta osana pyrkimyksiä torjua ilmaston lämpenemistä.


SSAB julkistaa nämä tiedot Suomen arvopaperimarkkinalain ja Ruotsin arvopaperimarkkinalain vaatimusten mukaisesti. Tiedot on jätetty julkaistavaksi klo 7.30 (CEST) 22.4.2016.

Kutsu SSAB:n osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2016 esitykseen

SSAB järjestää osavuosikatsauksensa esittelytilaisuuden perjantaina 22. huhtikuuta 2016 klo 9.30 CEST Tukholmassa.

Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata myös webcast-lähetyksenä Yhtiön internet-sivuilla www.ssab.com. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.

Aika ja paikka: World Trade Center (WTC) Tukholma, Kungsbron 1, konferenssihuone Manhattan, kello 9.30 CEST.

Puhelinnumerot:

+ 46 8 505 564 74 (Ruotsi),

+ 44 203 364 5374 (UK),

+ 1 855 753 2230 (USA).

Webcast-Linkki: Webcast-lähetykseen

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet: Andreas Koch, IR-johtaja, [email protected], puh. +46 8 454 5729

Media Suomessa: Atte Kaksonen, [email protected], puh. + 358 50 3143 634